Skip to main content

Lokala energisystem – en viktig pusselbit i energiomställningen

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2019 12:00 CEST

När samarbetsprojektet Fossil-free Energy Districts (FED) går i mål den sista oktober har man lyckats etablera den första lokala energimarknaden som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla.

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor. Drivna av framtidens utmaningar och med AI-teknik som möjliggörare har FED-projektets nio partners byggt ett sådant system på Chalmers campus Johanneberg och därmed flyttat fram positionerna för lokala energisystem som en möjlig pusselbit i energiomställningen.

— Det är en stor framgång att vi tillsammans har lyckats skapa och demonstrera det här helt nya och unika energisystemet som nu rullar på campus. Vår målsättning är att bidra till framtidens förnybara energisystem och det stora intresse som FED rönt både nationellt och internationellt, bekräftar att lokala energisystem är något som är på frammarsch, säger Stina Rydberg, projektledare på Johanneberg Science Park.

Genom att koppla upp campusområdets fastigheter till en digital marknadsplats är FED-systemet programmerat att självständigt sköta en ständigt pågående handel mellan byggnader, som både kan konsumera, producera och lagra energi. Systemet tar löpande in extern data som väderprognoser och elpriser och är dessutom kopplat till det omkringliggande energinätet.

På så sätt kan systemet styra energiförbrukningen, till exempel genom att värma upp en byggnad några timmar innan kylan slår till, och se till att lokalproducerad, förnyelsebar energi används på ett mer effektivt sätt inom området. Då undviks effektintensiva toppar och importen av fossilbaserad energi kan reduceras.

Göteborg var, med FED, en av de första europeiska städerna som 2017 vann EU:s utlysning Urban Innovative Actions, i syfte att hitta innovativa sätt att möta samhällsutmaningar som energiomställning, integration och klimatanpassning. Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers som alla bidragit med sina olika kompetenser.

— Vi vet att samhällsutmaningarna framåt inte är någonting som enskilda aktörer kommer att klara av själva. Därför är det viktigt för oss som stad att vi blir en bra spelare i olika samverkansformer tillsammans med näringsliv och akademi. Projekt som FED bidrar till två av målen med innovationsprogrammet, att skapa nytta för medborgarna och att Göteborgs Stad skall bli en erkänd, innovationsledande stad, säger Gunilla Åkerström, som leder Göteborgs Stads Innovationsprogram.


Kontakt

För allmänna frågor:
Karin Weijdegård, kommunikatör, Johanneberg Science Park
E-post: karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com
Telefon: 073-525 27 08

För frågor om FED:
Stina Rydberg, projektledare, Johanneberg Science Park
E-post: stina.rydberg@johannebergsciencepark.com

För frågor om Göteborgs Stads innovationsprogram:
Gunilla Åkerström, ansvarig innovationsprogram, Göteborgs Stad
E-post: gunilla.akerstrom@stadshuset.goteborg.se
Telefon: 031-368 01 56


Fossil-free Energy Districts (FED)
Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 150 små och medelstora företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.