Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

MölnDala Fastighets AB ny delägare i Johanneberg Science Park

Mölndal står inför historiska utvecklingssteg och får de närmaste åren en allt viktigare roll i Göteborgsregionens utveckling. Samarbetet med Johanneberg Science Park har alla möjligheter att bli en viktig pusselbit i arbetet med att etablera och bygga upp den helt nya stadsdelen Forsåker.

MölnDala Fastighets AB är helägt av Mölndals stad. Bolaget leder byggkonsortiet Forsåker och ansvarar för utveckling och exploatering av industriområdet där det tidigare pappersbruket i centrala Mölndal låg. Området kommer att gå igenom en omfattande omvandling till en av de mest spännande stadsmiljöerna i Göteborgsregionen.

– Den gemensamma arenan och de resurser som finns under Johanneberg Science Park kan bli betydelsefullt i vårt arbete med att utveckla framtidens stadsdel. Vi kan erbjuda fysiska arenor som kan användas för och i FOU-sammanhang med målet att utveckla bygg- och fastighetsbranschen inom flera segment, säger Bjarne Fjellanger VD MölnDala Fastighets AB.

– Mölndal och Forsåker kommer ha flera unika delar i stadsmiljön, dels med tanke på vår historia och den industriella eran, men även med framtidens vattenkraft och andra tekniska lösningar. Här ser vi ett utbyte i kunskapsöverföring med Johanneberg Science Park som konsortiet Forsåker kan ta del av, men även branschen i stort. För vår del ser vi gärna ett samarbete utifrån frågeställningen; ”Hur fungerar en stadsdel om 10 år, 20 år och 30 år?”, fortsätter Bjarne.

Mats Bergh, VD för Johanneberg Science Park välkomnar den nya delägaren och kommenterar:

– Ytterligare en stark aktör inom samhällsbyggnadssektorn förstärker vår verksamhet. Genom MölnDalas engagemang får vi breddat vårt nätverk och kunnande i stadsutvecklingsfrågor, säger Mats Bergh.

Läs mer 
MölnDalaFastighets AB
Forsåker

Kontakt för frågor
Bjarne Fjellanger, VD MölnDala Fastighets AB, 0736-73 59 08
Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park, 0708-16 75 94

Ämnen

Kategorier

Regioner


Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö.

Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, IC Energy AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg
Sweden