Gå direkt till innehåll
Bokbytarställ
Bokbytarställ

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Bokbytarställ invigs på ElectriCitys "tysta" busshållplats, buss 55

Ett bokbytarställ öppnar i Tysta Offentliga Rums busshållplats, ElectriCitys ändhållplats vid Chalmersområdet den 27 oktober. Att vänta på bussen blir en trevlig och avkopplande upplevelse när du ägna dig åt läsning under tiden. Som ett första steg behöver bokbytarstället fyllas med böcker! Så, ta med dig en eller flera böcker. Vi bjuder på lunchwrap!

Tid: 27 oktober 2016 kl 11.30 - 13.00
Plats: Sven Hultins Plats busshållplats, laddplats för busslinje 55
(nära Johanneberg Science Park, Chalmersområdet, Göteborg) 
Anmälan till eva@johannebergsciencepark.com

Bokbytarstället är resultat från ett projekt som syftar till att göra upplevelsen i hållplatsen attraktiv, att sprida kunskap, uppmuntra social interaktion och bidra till hållbar stadsutveckling. Projektet sammankopplar de större samarbetsprojekten Tysta Offentliga Rum (TOR) där bullerdämpade platser skapas i stadskärnan och ElectriCity där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik.

- En bok, tystnad och frisk luft är för många förknippat med semester, men detta blir nu en del av bussresan från Johanneberg Science Park; För att skynda på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle behövs många kreativa idéer som inspirerar och leder oss till nya val. I internationell samverkan och med studentinvolvering knyts i en unik kombination tre olika projekt ihop, säger Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.

Bokbytarstället är öppet dygnet runt och kräver ingen registrering. Det är designat och konstruerat i Grekland i 100% återvinningsbart material såsom trä, metall och etalbond. Det kommer att utvärderas och utvecklas efter hand vilket innebär att det kan komma att flyttas eller förändras över tid. Chalmers studenter för hållbarhet (CSS) kommer ansvara för praktisk support av snurran och också flytta och ta hand om den vid behov.

Initiativtagare och koordinator för projektet är Johanneberg Science Park. 

Involverade projektpartners är IMCG, Akademiska Hus, Watteriet, ElectriCity partners och Chalmers Students for Sustainability (CSS). 

Finansieringen kommer från Västra Götalandsregionen.

Kontakt för frågor:
Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park
+46 70 816 75 94, mats.bergh@johannebergsciencepark.com

Mer information: 
TOR projektet
ElectriCity projektet
Bokbytarstället: Vivliothiki  Skrimizeas

Ämnen

Taggar

Regioner


Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg