Gå direkt till innehåll
​Pressinbjudan: Nytt innovativt kontorshus – framtidens arbetsplatser visas på fullsatt seminarium

Pressmeddelande -

​Pressinbjudan: Nytt innovativt kontorshus – framtidens arbetsplatser visas på fullsatt seminarium

Illustration: Tengbom Arkitekter

När 400 personer i fjol fick nya arbetsplatser i Johanneberg Science Park var det bara början på utvecklingen av området. Nu planerar Akademiska Hus för nästa etapp: ett hus med ytterligare 420 innovativa kontorsplatser.

Johanneberg Science Park arbetar i nära samverkan med Chalmers för att attrahera företag till området. Vi vill skapa strukturer och förutsättningar för en modern och kreativ miljö där nya möten, nätverk och idéer inom stadsplanering och hållbarhet uppstår.

Vid vårt frukostseminarium den 18 mars presenterar vi vår vision och möjligheterna som det nya huset ger. Tengbom Arkitekter finns på plats och erbjuder seminariedeltagare och press att med hjälp VR-glasögon visuellt kliva in i framtidens kontor redan nu.

Seminariet är fullsatt, men några platser har reserverats för media.

Anmälan görs till Eva Hellberg 070-958 21 10, eva@johannebergsciencepark.com

Tid: Frukost 7.30-8.00, Seminarium 9.00-10.00, Test av VR glasögon
 före och efter seminariet

Plats: Johanneberg Science Park, Sven Hultins plats 1-2, entréplan i svarta huset

Akademiska Hus har en uttalad ambition att ligga i absolut framkant när det gäller hållbarhetsfrågor. Byggprojektet är ett innovations- och utvecklingsprojekt som ska ge nya insteg inom bland annat energi- och klimatlösningar, material och metoder. Nu startar detaljplaneringen med unika möjligheter att som hyresgäst vara med och påverka.

Johanneberg Science Park grundades 2010 och hittills har tio delägare knutits till bolaget. Ägarna är företag och organisationer med intressen inom Johanneberg Science Parks fokusområden samhällsbyggnad, energi samt material- och nanoteknik. Tillsammans skapar vi kontaktytor mellan akademi och näringsliv som ger möjligheter att främja en kunskapsbaserad, hållbar tillväxt i regionen. Verksamheten har resulterat i en mängd intressanta projekt som direkt bidrar i utvecklingen och skapar mervärde till området. HSB Living Lab, Positive Footprint Housing och ElectriCity är några uppmärksammade exempel.

Så här säger Johanneberg Science Parks vd Mats Bergh om utmaningen vi står inför:

– Den ligger framförallt i att hitta en blandning av aktörer med bred kompetens från olika discipliner. Vi måste koppla ihop människor och branscher för att vi gemensamt kan ta oss an både nuvarande och framtida samhällsutmaningar. Det är i skärningspunkterna mellan olika kunskaper som innovationer uppstår.

Medverkande:
Maria Ådahl, Mats Bergh - Johanneberg Science Park
Fredrik Hörstedt, Angela Sasic Kalagasidis – Chalmers
Birgitta Olofsson – Tyréns
Christian Frisenstam, Anders Berg, Lennart Westling - Akademiska Hus

Kontakt för mer information:
Anders Berg, Fastighetschef
anders.m.berg@akademiskahus.se
031-632569

Göran Havert, Affärsutvecklingschef
goran.havert@johannebergsciencepark.com
0730-346465

Ämnen

Kategorier

Regioner


Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga. 

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg
Sweden