Gå direkt till innehåll
Leveransroboten Hugo är en prototyp som har testats på Chalmers Campus Johanneberg.
Leveransroboten Hugo är en prototyp som har testats på Chalmers Campus Johanneberg.

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Ska robotar fixa framtidens leveranser?

En robot har testats för paketleveranser på Chalmers campus Johanneberg. Nu välkomnar vi till en demonstrationsdag för att berätta om våra erfarenheter. Du får möjlighet att se hur roboten fungerar och delta i en diskussion om framtidens klimatneutrala urbana logistik.

När: Tisdagen den 14 september, 09:00 - 11:00
Var: Chalmers Teknikpark, Sven Hultins gata 9C, lokal Poseidon

Ökade godstransporter ställer höga krav på logistikbranschen. Den sita biten - “last mile delivery”- är oftast den mest kostsamma och miljöskadliga delen i kedjan. Inom samarbetet Klimatneutral Urban Logistik (KUL) har vi testat ett markgående automatiserat leveranssystem.

Baserat på lärdomar från KUL-samarbetet, som testat tekniken men även undersökt användarperspektivet och möjliga affärsmodeller, och ett projekt i Storbritannien med en livsmedelskedja för kundleveranser görs nu en ny uppdaterad robot - Hugo 2.

Du kommer förstå vilka möjligheter, utmaningar och hinder som finns när ambitionen är en bilfri stadskärna. Dessutom får du träffa Hugo. Ett tillfälle som vänder sig till dig som arbetar inom fastighetsbranschen, stadslogistik, hållbarhetsfrågor eller stadsplanering.

Media är välkomna att närvara hela eller delar av seminariet. Anmäl dig till per e-post eller telefon till karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com, 073 - 525 27 08.


Program

Tid

Programpunkt

Talare

9:00

Frukost uppdukad

9:10

Välkommen

Moderator: Karin Weijdegård, Johanneberg Science Park

9:15

Vad är KUL och varför behövs det?

Per Sunnergren, Johanneberg Science Park

9:30

Erfarenheter från projektet utifrån testning, logistik, användarupplevelse och affärsmodeller

Lokesh Kumar Kalahasthi, Chalmers; Lars-Ola Bligård, Chalmers; Michael Browne, Handelshögskolan; Arvid Peterson, Hugo Delivery

10:00

Summering – vilka anpassningar behöver göras för att implementera tekniken?

Carl Berge, Hugo Delivery

10:15

Paneldiskussion: Hur ska framtidens logistik se ut och hur blir den möjlig?

Magnus Jäderberg, Trafikkontoret, Göteborgs Stad; Malin Andersson, Drive Sweden; Carl Berge, Hugo Delivery

10:40

Demonstration av roboten

11:00

Slut

Projektet Klimatneutral Urban Logistik: Utvecklare av robotarna är startupbolaget HUGO Delivery som också leder projektet. Övriga partners är Chalmers, Chalmersfastigheter, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Johanneberg Science Park, Ernst Rosén, HSB Göteborg, Akademiska Hus och Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Ämnen

Taggar

Regioner


Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg