Gå direkt till innehåll
Adobe Stock
Adobe Stock

Pressmeddelande -

Ramboll ny partner i Johanneberg Science Park

Konsultföretaget Ramboll, med fokus på samhällsbyggnad, går in som partner i Johanneberg Science Park. Avsikten är att delta i utvecklingsprojekt för att testa nya innovationer samt att ta en aktiv roll i Celsius Innovationskluster, som verkar för en snabbare omställning till framtidens energisystem för värme och kyla i hela Europa.

Ramboll är ett stiftelseägt globalt bolag med huvudkontor i Danmark och 16 000 anställda över hela världen, varav 1 900 i Sverige. Företaget har ett starkt fokus mot hållbar samhällsbyggnad, energi och transport och med sitt engagemang i Johanneberg Science Park hoppas man kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet till flera av de större stadsutvecklingsprojekt som är under utveckling. Då Ramboll har ett stort intresse i arbetet med förstärkningen av det västsvenska elnätet ser man också möjligheter i den strategiska energinod som Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park att utveckla.

—Att vi går in som en långsiktig partner i Johanneberg Science Park innebär att vi kan vara med och driva samhällsutveckling inom de områden där vi är verksamma, och det är både viktigt och roligt. Just nu växer vår verksamhet både i Göteborgsområdet och inom vårt affärsområde Energi vilket gör att det här känns ännu mer som en ”perfect match”, säger Lars Larsson, affärsutvecklare på Ramboll Sveriges division Energy.

Johanneberg Science Park samordnar sedan 2018 Celsius Initiative, ett nätverk med över 70 europeiska städer som samarbetar för ökad kunskapsspridning och samlad expertis som accelererar övergången till hållbara energikällor för värme och kyla. Ramboll kommer på konsultbasis att arbeta för att utveckla Celsius Initiatives svenska innovationskluster som finansieras av Energimyndigheten. Innovationsklustret är en plattform och länk för svenska aktörer till europeiska samarbetspartners i syfte att accelerera svensk innovationstakt och affärsutveckling, samt driva på omställningen till framtidens energisystem och bidra till att svenska städer och aktörer kommer med i europeiska innovationsprojekt.

— Vi välkomnar Ramboll som partner och ser fram emot att få nyttja deras expertis i våra projekt och nätverksaktiviteter. Inte minst i Celsius Innovationskluster där svenska företag har stora möjligheter att visa vägen i omställningen mot fossiloberoende europeiska energisystem, säger Mats Bergh, vd på Johanneberg Science Park. 

Ämnen

Regioner


Johanneberg Science Park – Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, Husqvarna AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Presskontakt

Karin Weijdegård

Karin Weijdegård

Presskontakt Pressansvarig +46 735 252 708

Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad.

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.
Vårt partnernätverk består av Göteborgs Stad och Chalmers tekniska högskola tillsammans med AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult, Peab AB, Ramboll, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam, White arkitekter, Chalmersfastigheter, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Kemi- och Materialklustret, samt över 200 små och medelstora företag.

Johanneberg Science Park
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg
Sweden