Pressmeddelande -

Ny politisk organisation i Jokkmokks kommun

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill genomföra en översyn av den politiska organisationen i Jokkmokks kommun.

Kommunstyrelsen har uppdraget att presentera förslag till ny politisk organisation samt en tidsplan för genomförande. I juni 2016 ska förslaget vara klart att presenteras för Kommunfullmäktige.

Robert Bernhardsson Kommunalråd i Jokkmokks kommun :

- Målet med en ny organisation är att tydliggöra ansvar och roller både i den politiska organisationen men senare också i förvaltningsorganisationen. Organisationen skall bygga på de goda förutsättningar som den mindre kommunen har för samverkan över verksamhetsgränser. Resultatet skall ge förutsättningar för att skapa en effektiv verksamhet av god kvalitet för medborgare och företag.


För mer information:

Robert Bernhardsson Kommunalråd Jokkmokks kommun 0971-171 92

Ämnen

  • Offentlig sektor

Regioner

  • Jokkmokk

Relaterat material