Main Capital faciliterar Alfas förvärv av Joliv för att skapa en ledande e-hälsoaktör på den svenska vårdmarknaden

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 12:15 CEST

Main Capital stödjer en strategisk sammanslagning mellan Alfa och Joliv och skapar en ledande SaaS-spelare på den svenska vårdmarknaden. Kombinationen skapar ett one-stop-shop-erbjudande för den svenska vårdmarknaden som hjälper vårdgivare och kommuner att ytterligare förbättra vårdkvaliteten.

MVTe-mässan 21-22 januari!

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2020 09:07 CET

Nu händer det!

På MVTe-mässan i Kista 21–22 januari lanserar Joliv de mobila modulerna Dokumentation och Digital signering som helt integrerade funktioner till vårt redan omfattande verksamhetsstöd Mobil Omsorg!

Funktioner som har varit efterlängtade och som kommer göra stora skillnad både för utförare och vård- och omsorgstagare. De nya modulerna bidrar också till vår ambition att kunna erbjuda ett komplett system, så att ni som arbetar inom vård och omsorg ska slippa att logga in och ut i olika system. På så sätt skapar vi ett helt annan överblick i omsorgen och för kunden.

Visste du att Joliv också har ett AI-projekt i rullning tillsammans med RISE som delfinansieras av Vinnova? AI används redan nu i viss utsträckning i planeringsdelen av Mobil Omsorg, för att underlätta och förbättra funktionaliteten. Detta vidareutvecklar vi nu tillsammans med kunder och RISE. Läs mer om AI-projektet här.

Välkommen in till oss i monter C:16 med alla era frågor och funderingar! Vi är väldigt intresserade av att höra vilka behov ni har i er verksamhet. Har du bra idéer att bolla eller något önskemål? Mer information finns på mvte.se


Beskrivning av modulerna Dokumentation och Digital signering

Joliv satte upp ett ambitiöst mål – att utveckla marknadens modernaste mobila dokumentation i enlighet med rådande lagstiftning. Journalsystemet vi nu lanserar kan användas helt separat, men är också helt integrerat i planeringsdelen och har stöd för mobilt arbetssätt. Det täcker SoL, HSL och LSS och är lika lättanvänt som våra andra lösningar.

Det ska vara lätt att göra rätt.

Digital signering finns också som modul i Mobil Omsorg. Nu slipper ni hanteringen av papperslistor och får en helt annan säkerhet i omsorgen. Den digitala signeringslistan finns lättillgänglig för medarbetarna i mobilen och innehåller all nödvändig information. Det finns inbyggda säkerhetsåtgärder som medarbetaren aktivt måste ta ställning till så att uppföljning blir möjlig för SSK. Ingen medicingivning kan förbises utan att SSK blir uppmärksammad. I Mobil Omsorg finns det en helt ny vy där sjuksköterskan har översikt över alla delegeringar, utgående mediciner, avvikelser med mera.

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

​Nu händer det! På MVTe-mässan i Kista 21–22 januari lanserar Joliv de mobila modulerna Dokumentation och Digital signering som helt integrerade funktioner till vårt redan omfattande verksamhetsstöd Mobil Omsorg!

Läs vidare »

Jolivs årsbrev!

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2019 09:09 CET

Vilket fantastiskt år det har varit! Vi är så tacksamma för relationen med er, våra kunder!

Ni hjälper oss att utvecklas och vi gör vårt allra bästa för att hjälpa er ge omsorg i världsklass.

Omsorgen möter ständigt ökade krav, medan det fortsätter att vara en utmaning att hitta rätt kompetens och hushålla med resurserna. Förutom att fortsätta förbättra Mobil Omsorg har vi också tagit fram två nya moduler, Digital signering och Dokumentation. Nu kan du göra ”allt” i en och samma app i mobilen. Enkelt och kvalitetssäkert, även för den som är ny i yrket.

Vi vill också passa på och tacka alla våra samarbetspartners. Under det gångna året har vi arbetat med att utöka antalet integrationer till Mobil Omsorg och Mobil Klinik. Läs mer om dem i bladet och på mobilomsorg.se. Systemen ska fungera tillsammans, för att underlätta för er i verksamheten.

Året avrundades på ett fantastiskt sätt då Stockholms Stad valt Jolivs Mobil Omsorg som planeringssystem för hela den sociala verksamheten. Vi toppade på både funktioner och användarvänlighet, delvis tack vare vårt AI-stödda planeringsverktyg.

Vi på Joliv önskar en God Jul och ett Gott Nytt 2020! 🧡

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

​Vilket fantastiskt år det har varit! Vi är så tacksamma för relationen med er, våra kunder! Ni hjälper oss att utvecklas och vi gör vårt allra bästa för att hjälpa er ge omsorg i världsklass.

Läs vidare »

Stockholms Stad har valt Jolivs Mobil Omsorg

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 09:23 CET

- Det här känns fantastiskt! Vi är enormt stolta och glada över att kunna dela med oss av nyheten att Joliv vann Stockholms Stads upphandling med högt satta betyg både på användarvänlighet och funktionalitet. Vi tackar för det fina förtroendet och ser fram emot ett väldigt gott samarbete framöver, säger Jolivs grundare Christian Strömblad.

Syftet är att med hjälp av moderna digitala lösningar hjälpa alla medarbetare i deras uppdrag; att ge Stockholms invånare en kvalitativ och personligt anpassad vård och omsorg och samtidigt hushålla med resurserna.

- Vi på Joliv har arbetat väldigt långsiktigt och målmedvetet. Grunden till vårt tänk om användbarhetens betydelse lärde vi oss redan 2003 när vi införde Mobil Omsorg i stadsdelen Spånga-Tensta. Där hade vi över 20 nationaliteter i personalgruppen och över 40 i kundgruppen. Arbetsgruppen på den tiden var mycket entusiastiska och duktiga om än ovana med datorer och inte minst handdatorer, berättar Christian Strömblad.

- Under dessa år har den tekniska utvecklingen varit fantastisk vilket skapar helt andra förutsättningar för att skapa nytta för verksamheten. Viktigaste förutsättningen är användbarhet och målet är kvalitet och resurshållning. I och med vår vinst av Stockholms stads upphandling känns det som att vi sluter cirkeln, avslutar Christian Strömblad.

Bakgrundsfakta:

Staden genomför ett moderniseringsarbete avseende det digitala stödet för arbetet inom Stadens sociala verksamheter inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Målet för moderniseringen är att säkerställa ett digitalt stöd som är användarvänligt, stödjer moderna arbetssätt samt möjliggör kontinuerlig verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar samtidigt som det tillgodoser högt ställda krav på informationssäkerhet.

Stockholms stad kommer med hjälp av Mobil Omsorg kunna användas för planering inom stadens vård-, stöd och omsorgsverksamheter.

Press och kommunikation, kontakta:

  • Sara Brandberg, kommunikatör Joliv

sara.brandberg@joliv.se

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Läs vidare »

AI-hype eller realitet?

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2019 09:27 CET

I samband med Jolivs och RISE pågående AI-projekt besökte Johan Regnell, Lise-Lott Holm och Sandra Kleveland AI Business Summit för att ta tempen på dagens AI-klimat.

- AI är hett men ingen hype utan snarare en verklighet som finns runtomkring oss redan nu.

AI har börjat användas mer och mer och förändringarna kan bli lika stora som vid digitaliseringen. Men, viktigt att tala om är att kundens upplevelse fortfarande är det centrala, säger Lise-Lott Holm som är teamledaren på Joliv. 

Bild: Lise-Lott Holm, teamledare Joliv

- AI kan behandla stora mängder data och ge bättre prognoser och beslutsunderlag samt även ta beslut om vi tillåter det. När man har självlärande system frigörs tid och människan kan ägna mer tid åt att ge slutkunden en bättre upplevelse. Vi på Joliv har kunder som är skickliga på att planera sin hemtjänst- eller boendeverksamhet med hjälp av Mobil Omsorg och det är i deras jobb som AI måste ta avstamp, menar Lise-Lott.

- Det vi på Joliv siktar på är att AI ska kunna föreslå en optimal planering som människan sedan kan ändra och fastställa efter behov, avslutar Lise-Lott.

Läs gärna mer om vårt AI-projekt med RISE

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

I samband med Jolivs och RISE pågående AI-projekt besökte Johan Regnell, Lise-Lott Holm och Sandra Kleveland AI Business Summit för att ta tempen på dagens AI-klimat.

Läs vidare »

Vi stöttar Musikhjälpen

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 09:32 CET

Runt om i världen utsätts människor i alla åldrar för sexuellt våld. Våldtäkter, sexuell tortyr, påtvingad prostitution och tvångsäktenskap är bara några fruktansvärda exempel på hur sexuellt våld används som strategi i olika syften. I år besöker Musikhjälpen Västerås och för oss på Joliv är det självklart att vi ska bidra för att världen ska bli en bättre plats. Vi har skänkt 5 000 kr och uppmanar alla att ge en gåva till Radiohjälpen. Klicka på länken för att skänka en slant via bössan som vi på Joliv har startat. Sex är inte ett vapen!

http://musikhjalpen-prod.herokuapp.com/insamlingar/joliv-for-musikhjalpen

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Runt om i världen utsätts människor i alla åldrar för sexuellt våld. Våldtäkter, sexuell tortyr, påtvingad prostitution och tvångsäktenskap är bara några fruktansvärda exempel på hur sexuellt våld används som strategi i olika syften.

Läs vidare »

Spännande AI-projekt inleds i samarbete med RISE

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2019 09:38 CET

Kan framtidens utmaningar inom vård och omsorg lösas med hjälp av Artificiell Intelligens? Den frågan ska vi på Joliv undersöka i samarbete med RISE i ett AI-projekt som nyligen har inletts och som delfinansieras av Vinnova. Projektets syfte är att utveckla ett planeringsstöd som bygger på AI och maskininlärning samt att utvärdera hur AI kan underlätta planeringsarbetet inom hemtjänsten.

Artificiell intelligens (AI) - är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens, främst kognitiva funktioner såsom förmåga att lära sig saker av tidigare erfarenheter, förstå naturliga språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar, samt att upptäcka mönster och regler genom generalisering.

Källa:Wikipedia

På Joliv finns det en unik mix av teknisk spetskompetens och stor arbetserfarenhet från välfärdssektorn. Faktum är att hälften av de som arbetar på Joliv har en bakgrund inom vård och omsorg. För oss har det alltid gett ett otroligt viktigt perspektiv i frågor som ofta handlar mycket om teknik. Genom våra kunder och egna erfarenheter får vi om och om igen bekräftat hur otroligt viktigt detta perspektiv är. Teknik ska stödja, hjälpa och komplettera människan. Inte ersätta och ta över. En insikt som vi alltid har i åtanke när vi utvecklar ny teknik och bryter ny mark i vårt utvecklingsarbete.

Samarbetet med RISE erbjuder en banbrytande möjlighet att kombinera ny teknik och mjuka värden. AI är ett hett och ofta omdiskuterat alternativ inom välfärden men hittills har det sällan realiserats i fungerande system.

Johan Regnell, tekniskt ansvarig för AI-projektet på Joliv och Sandra Kleveland, Teamledare på Joliv

"Med kraftfulla verktyg som AI och en insikt om användarens verklighet bör man kunna skapa stödsystem som gör grovjobbet och låter människan fokusera på det en dator inte kan göra, ge mänsklig värme och närvaro hos slutkunden."

Sandra Kleveland, projektledare Joliv

AI inom vård och omsorg - hur?

Projektets syfte är att utveckla en digital prototyp som bygger på AI och som ingår i Jolivs verksamhetsstöd Mobil Omsorg. Med prototyp menas en funktion som är integrerad med Mobil Omsorg på ett naturligt sätt och som finns att tillgå via programmet på dator. Prototypen byggs så att den lär sig av samordnarens tidigare planering och faktiska händelser. Det kommer resultera i ett planeringsstöd som tar till vara på samordnarens kompetens och erfarenhet samtidigt som det successivt samlar på sig egen erfarenhet och därav blir smartare. Prototypen ska kunna ge samordnaren underlag för att göra en så bra planering som möjligt.

PROJEKTPARTER

Joliv grundades för 20 år sedan då två ambulansförare såg potentialen i de handdatorer som precis började komma ut på marknaden. Deras tanke var att de med hjälp av dessa skulle kunna få förhandsinformation om patienterna de hade i uppdrag att hämta. Deras idé mynnade ut i IT-bolaget Joliv som idag är ett tillväxtbolag som tillhandahåller digitala lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård i hela landet både till privata och kommunala verksamheter. På den privata marknaden är Joliv idag den ledande aktören.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. De 2 700 medarbetarna driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. De arbetar utifrån missionen att öppna upp för innovation som gör skillnad. Visionen är att Sveriges är en innovativ kraft i en hållbar värld: en ledande global aktör inom forskning och innovation och ett attraktivt land för investeringar och entreprenörskap.

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

​Kan framtidens utmaningar inom vård och omsorg lösas med hjälp av Artificiell Intelligens? Den frågan ska vi på Joliv undersöka i samarbete med RISE i ett AI-projekt som nyligen har inletts och som delfinansieras av Vinnova. Projektets syfte är att utveckla ett planeringsstöd som bygger på AI och maskininlärning samt att utvärdera hur AI kan underlätta planeringsarbetet inom hemtjänsten.

Läs vidare »

Systemintegrationer måste fungera smidigt

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 09:41 CEST

Om man arbetar inom vård- och omsorgsbranschen idag vet man att det kan vara oerhört svårt att få vardagen att gå ihop. Inte bara på grund av högt ställda krav och hög arbetsbelastning utan även på grund av att det krävs stor kompetens för att planera, verkställa och följa upp arbetet som görs dygnet runt, alla dagar om året. För att klara av mängden information behöver man tekniska hjälpmedel men även där kan det bli svårt eftersom många befinner sig i en situation där man måste arbete i flera olika system som inte har någon integration sinsemellan.

Johan Regnell arbetar som teknisk projektledare på Joliv. Han pekar på vikten av att vara ett företag som jobbar aktivt med integrationer och att man alltid ska vara öppen för samarbete med andra leverantörer.

- Idag är Jolivs verksamhetsstöd Mobil Omsorg integrerat med många andra system och antalet integrationer ökar kontinuerligt. Integrationer finns mot verksamhetssystem som Pulsen Combine och ParaSol samt schemasystem som Time Care, Quinyx och Heroma. För larm och kameratillsyn arbetar vi med partners, bland andra Everon. Det går också att skicka lönefiler till alla de vanliga systemen. Målet är att förenkla användandet, minska dubbelarbete och i slutändan öka kvaliteten på vård och omsorg.

Johan Regnell, teknisk projektledare på Joliv

- Mobil Omsorg har ett API som stödjer integrationer till andra system som används av våra kunder och vi är alltid öppna för flera samarbeten. Vi vill förenkla för våra kunder och då är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till system som kunden redan är beroende av och kanske måste fortsätta använda i sin verksamhet.

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi jobbar med integrationer! För mer teknisk information se här

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Om man arbetar inom vård- och omsorgsbranschen idag vet man att det kan vara oerhört svårt att få vardagen att gå ihop. Inte bara på grund av högt ställda krav och hög arbetsbelastning utan även på grund av att det krävs stor kompetens för att planera, verkställa och följa upp arbetet som görs dygnet runt, alla dagar om året.

Läs vidare »

Joliv på Socialchefsdagarna 25 - 27 september

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2019 09:45 CEST

25 - 27 september är det äntligen dags för Socialchefsdagarna som i år arrangeras i Umeå.

Joliv finns på plats (monter 218) och ser med spänning fram mot årets mässa med temat Samklang och dissonans. En intressant inriktning som väcker många tankar. Vad kan det innebära för chefer och ledare i dagens samhälle?

Samklang och dissonans förekommer naturligt i de flesta sammanhang men för att kunna möta framtidens krav på vård och omsorg behöver vi alla sträva efter att samklang får råda i största möjliga utsträckning. Kraven och påfrestningarna är enormt stora på de som arbetar inom vård- och omsorgsbranschen idag. Digitalisering kan verka skrämmande för många men är ett måste för att vi ska kunna ta hand om Sveriges åldrande befolkningen på ett värdigt och bra sätt. Ofta sker missförståndet att digitaliseringen kommer innebära mer tid framför skärm och mindre tid för det personliga mötet. Men syftet är det motsatta. Med en ökad översikt och mer lättillgängliga verktyg kan man förbättra alla delar av verksamheten och få en mycket bättre vård och omsorg. Både för vårdgivare och vårdtagare. Vi på Joliv strävar alltid efter att vårt verksamhetsstöd Mobil Omsorg ska täcka så många delar av verksamheten som möjligt, på ett så bra sätt som möjligt.

Lise-Lott Holm, teamledare för marknadsavdelningen på Joliv, säger:

- Kraven på vård och omsorg ökar hela tiden samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens. Sveriges och världens befolkning blir dessutom allt äldre och detta medför utmaningar som är en realitet redan idag. För att kunna möta utmaningarna är det helt avgörande att digitaliseringens möjligheter tas till vara på. Som ett exempel kan nämnas "insatser" som redan finns i Mobil Omsorgs app. Medarbetaren behöver bara bekräfta att det har gått bra, ev signera digitalt, eller ange avvikelse. Man behöver inte själv logga i och ur olika system och leta bland koder eller hålla koll på signeringslistor. På så sätt slipper man både misstag och frustration som kan komma när man upplever att man inte har kontroll på situationen.

Lise-Lott Holm, teamledare för marknad på Joliv

I år satsar vi extra på Mobil Omsorg för Boenden. Mobil Omsorg används idag på över 100 boenden runt om i landet som varje dag planerar, verkställer och kvalitetssäkrar sin verksamhet. I år har vi även lanserat modulerna Digital signering och Dokumentation som bidrar till att Mobil Omsorg i dag är det mest kompletta systemet på marknaden.

Vilka utmaningar möter du i din vardag? Vad skulle underlätta ditt arbete? Kom till vår monter och dela med dig av din kunskap och erfarenheter. Tillsammans kan vi överbrygga framtidens svåra utmaningar och skapa den samklang som vi alla önskar och behöver för att ha det bra oavsett var i livet vi befinner oss.

Ni hittar oss i monter 218. Varmt välkomna!

Har du inte möjlighet att besöka mässan men är intresserad av vårt prova på-paket för boende kan du kontakta Jolivs marknadsavdelning så hjälper vi dig mer än gärna. 

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

​25 - 27 september är det äntligen dags för Socialchefsdagarna som i år arrangeras i Umeå. Joliv finns på plats (monter 218) och ser med spänning fram mot årets mässa med temat Samklang och dissonans. En intressant inriktning som väcker många tankar. Vad kan det innebära för chefer och ledare i dagens samhälle?

Läs vidare »

VR väcker känslor och tankar inför framtiden

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2019 09:49 CEST

Fredag förmiddag på Jolivs kontor i Västerås.

Det är otroligt hur lättmanipulerade våra hjärnor är! Så fort jag får på mig VR-hjälmen tror jag på fullaste allvar att jag befinner mig i en stad omringad av skyskrapor och mina reaktioner när jag tar hissen upp till översta våningen i en av skyskraporna och ska balansera på en planka ut över avgrunden är ytterst verkliga. Mina ben vägrar röra sig en millimeter "ut" från hissen. Jag får högre puls och börjar svettas. Trots att jag försöker tänka att det bara är på låtsas kan jag inte styra kroppens reaktioner på de intryck mina sinnen tar in.

Så fort jag får på mig VR-hjälmen tror jag på fullaste allvar att jag befinner mig i en stad omringad av skyskrapor.

Detta väcker såklart en massa nya tankar. Var kan vi välja att befinnas oss i framtiden? Hur långt kan vi gå när vi inte längre är beroende av våra fysiska kroppar? Hur kommer våra fysiska kroppar att hantera virtual reality-upplevelser när dessa blir vardag? 

Vi på Joliv arbetar dagligen med att utveckla digitala verktyg som ska underlätta arbetet inom vård och omsorg. Hur kan VR användas för att lösa våra hjärtefrågor inom detta område? Kan VR minska ensamhet hos en äldre person? Kan VR hjälpa minnet och skapa positiva känslor för en person med begynnande demenssjukdom? Kan en personal med vård- och omsorgskompetens möta sina kunder i en virtuell värld och stötta dem där? Ta dem med på nya upplevelser världen runt där deras fysiska begränsningar inte längre betyder något? Och hur blir det med kroppen? Den som behöver motion, näring och beröring. Hur ser vi till att de behoven också uppfylls? Kan vi hitta en balans?

Spännande tankar om ett ämne som vi på Joliv nu har fått prova på själva. Varje fredag förmiddag hittar ni oss på toppen av skyskrapan där vi samlar mod för att kasta oss ut.

Det är ju ändå bara på låtsas. Eller?

Sandra Kleveland

Projektledare, Joliv

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Fredag förmiddag på Jolivs kontor i Västerås. Det är otroligt hur lättmanipulerade våra hjärnor är! Så fort jag får på mig VR-hjälmen tror jag på fullaste allvar att jag befinner mig i en stad omringad av skyskrapor och mina reaktioner när jag tar hissen upp till översta våningen i en av skyskraporna och ska balansera på en planka ut över avgrunden är ytterst verkliga.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • Sazsraiq.briraxxndjobenlrghz@jfmolbsivvd.stheou
  • 021-486043

Om Joliv AB

E-hälsa för bättre vård och omsorg

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård, boenden och elevhälsovård.

Adress

  • Joliv AB
  • Trefasgatan 4
  • 721 30 Västerås
  • Sverige
  • Vår hemsida