Skip to main content

Taggar

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Jönköpings kommun
 • erxnikhn.bbiergggehkr@ldjoownkqlopsdinulg.taselr
 • 036-10 57 22
 • 072-57 49 400

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Stadskontoret kommunikationsavdelningen
 • annxnialcaap.scfnascllip@jneonirkolkpiuhngnw.scyeyf
 • 036-105734

 • Stadsdirektör
 • Stadskontoret
 • 036-108090

 • Oppositionskommunalråd
 • Ansvarsområde 3, Samhällsbyggnadsfrågor.
 • pelsteujr.qmjuswttaserafstuvrokcm@ckjovmnkhooppginihg.yhseki
 • 0706-880 100

 • Utbildningsdirektör
 • Utbildningsförvaltningen
 • godwramen.qhiszgbezprgnv@jghoniwkobdpimangkh.sweebe
 • 036-10 67 04

 • Stadsbyggnadsdirektör
 • Stadsbyggnadskontoret
 • kamftaqtrialnaeg.bkcroujmsmh@jplonlckohqpimtngpt.smeedv
 • 036-10 50 11

 • Kultur- och fritidsdirektör
 • Jönköpings kommun
 • mabjzahsr.ycalpfijuoevxyskgsi@tfjoltnksqopwcinfqg.bpsewh
 • 036-10 54 88

 • Teknisk direktör
 • Tekniska kontoret
 • thnoomluasty.bqcernpghywoltqm@mcjohtnkrfopfginkfg.kosegb
 • 036-10 52 25

 • Räddningschef
 • Räddningstjänsten
 • sajqmurzeluv.nybystutrpsomvr@jzionwnkokcpicwnggk.seyert
 • 036-10 70 10

 • Biträdande räddningschef
 • Räddningstjänsten
 • goocralzn.egmeublilxn@dbjotknkjgopeuintog.rwseee
 • 036-10 56 69

 • Miljö- och hälsoskyddschef
 • Miljö- och hälsoskyddskontoret
 • 036-105436

 • Socialdirektör
 • Socialförvaltningen
 • stoqefnkanlf.ousstjjerohstmcroudm@wsjofxnkjsopidinerg.yaseld
 • 036-10 60 15

 • HR-chef
 • Stadskontoret HR
 • 036-105030

 • Chefsjurist
 • lawnrsid-aoukecv.suxvejmnsunsoihn@wojomankrtopazinvcg.xrselo
 • 036-102854

 • Ordförande
 • Socialnämnden i Jönköpings kommun
 • elawinwt.ruiydvybeusrgdx@juyonqdkoejpigfngdg.skmepz
 • 072-2545004

 • Ordförande
 • Tekniska nämnden i Jönköpings kommun
 • lyjmnnbn.cvmarfelsrqsozzn@fojouonktkopcrinnfg.pcsevb
 • 0768-932505