Skip to main content

Jönköpings kommun undersöker nöjdheten bland cyklister

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2019 13:37 CEST

Jönköpings kommun genomför nu en enkätundersökning för att undersöka nöjdheten bland vardagscyklister. Sedan den förra undersökningen genomfördes 2014 har mycket hänt för cyklingen i kommunen. Bland annat har antalet cyklister ökat kraftigt och även kommunens budget för utveckling av cykelmöjligheterna.

Resultaten från den förra undersökningen kommer att jämföras för att se hur cyklisterna tycker att situationen har utvecklats och om de insatser som gjorts i kommunen har medfört någon förändring av cyklisternas upplevelse.

- I och med ökade resurser har viktiga insatser kunnat göras så som en cykelbro i Munksjön, flera cykelöverfarter, förbättring av cykelställ och huvudcykelstråk. Frågan är om cyklisterna upplever att det blivit bättre? säger Olle Gustafsson, projektledare för hållbart resande.

Det är vad Jönköpings kommun hoppas få svar på när undersökningen nu genomförs. Enkätundersökningen består av ett antal frågor som handlar om cyklisternas möjligheter att ta sig fram, hur de bedömer drift och underhåll, tillgången på cykelväg, cykelparkeringars standard och annat cykelrelaterat. De svarande har även möjlighet att bli referenspersoner för cykling i Jönköpings kommun.

Enkäten startar den 13 maj och pågår i tre veckor t.o.m. söndag 2 juni. Att fylla i enkäten tar 5-10 minuter.

Kontaktperson

Olle Gustafsson, projektledare

036-10 50 86
olle.gustafsson@jonkoping.se