Skip to main content

Nu skapas 300 nya studentbostäder på Ekhagen

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2018 11:34 CEST

Illustration på förslag till situationsplan.

Jönköpings kommun bjuder nu in byggaktörer att anmäla sitt intresse för att bygga 300 nya studentbostäder på Ekhagen. Ambitionen är att det i november ska stå klart vem som kommer att få bygga lägenheterna.

För att ytterligare stärka Jönköping som en stark och växande studentstad planerar nu kommunen för nybyggnation av studentbostäder på Ekhagen. Det är planerat för ett 20 000 m2 stort område med plats för cirka 300 lägenheter i den västra delen av Ekhagen. 

Genom att bjuda in till markanvisning hoppas kommunen att många bra byggaktörer anmäler intresse för byggnationen på Ekhagen.Utvalda byggaktörer kommer i dialog med kommunen att arbeta vidare med tankar, idéer, handlingar och ritningar. Sedan tilldelar Tekniska nämnden markanvisning till den av byggaktörerna som bedöms ha den bästa helhetslösningen.

Markanvisningsområdet är beläget på den västra delen av Ekhagen i Jönköping, nära Asecs, söder om E4:an och i direkt anslutning till områden som är utpekade som värdefull natur. Lägenheterna ska främst vara så kallade smålägenheter, dvs. lägenheter under 35 m2, detta för att få rimliga hyror för studenterna.
- Det ska finnas en blandning av lägenhetsstorlekar, både mindre rum med gemensamt kök och större lägenheter för två personer att dela på, säger Linda Bylefors, mark- och exploateringsingenjör på Jönköpings kommun.
- Inom området ser vi också gärna gemensamhetsutrymmen för studenter, som grupprum för arbete, gemensamhetslokal och tvättstugor. Vi vill att strukturen på bebyggelsen skapar tydliga platser för gemenskap och utevistelse, fortsätter Linda.

Kommunen har valt att ha en miljöprofil på markanvisningen och ser gärna att markanvisnings- området bebyggs som ett hållbart område med hög miljöambition. Redan vid urvalet av byggaktörer kommer miljöaspekten att vägas in av kommunen. Vid utvärderingen av förslagen kommer miljöfrämjande åtgärder såsom till exempel val av byggnadsmaterial, gröna tak, låg energiförbrukning, kretsloppstänk, kollektivtrafikkort, cykel- och bilpool att väga tungt.

Intresseanmälningarna ska vara inlämnade senast 6 juni. Jönköpings kommun räknar med en snabb urvalsprocess som kan vara klar i mitten av juni. De byggaktörer som väljs ut ska lämna in sina slutliga förslag i september, så att Tekniska nämnden kan fatta beslut i november.

Vill du veta mer om processen för en markanvisning, besök gärna www.jonkoping.se/markanvisning

Kontakt:
Linda Bylefors, Mark- och exploateringsingejör, Tekniska kontoret, tel. 036-10 24 84
Linda Helte, Avdelningschef Mark- och exploatering, Tekniska kontoret, tel. 036-10 23 81

Mark och exploateringsavdelningen (MAX) ansvarar för kommunens mark- och bostadsförsörjning. De har i uppdrag att säkra kommunens långsiktiga markberedskap. Verksamheten medverkar aktivt i hela samhällsbyggnadsprocessen från initiering till genomförande och driver spännande omvandlingsprojekt. MAX planerar för framtiden och arbetar för att skapa de goda förutsättningar som krävs för att uppnå målsättningen med en nybyggnadstakt om minst 1 000 bostäder per år.