Skip to main content

Oberoende granskning av Destination Jönköping AB klar

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2019 10:15 CEST

Utställningen Gladiatorer, som Destination Jönköping AB anordnade sommaren 2018, gick med förlust. Efter arrangemanget har nu bolagets rutiner granskats av revisionsbyrån Deloitte på uppdrag av kommunen.

- Vi har välkomnat den här utredningen i Destination Jönköping AB. Nu har vi en möjlighet att ta till oss av det som utredningen visar och samtidigt vända blad och blicka framåt mot nya spännande utmaningar, säger Marcus Axelsson, som tillträdde som vd tidigare i år.

Utredningen har granskat verksamhetsåret 2018 med viss tillbakablick på 2016/2017 och är nu slutförd. Den visar att bolaget delvis har ändamålsenliga rutiner och processer för att driva projekt. Deloittes undersökning visar också att rutinerna delvis efterlevs på ett tillfredsställande sätt.

Ta fram delegationsordning

Revisionsrapporten tar upp punkter där Destination Jönköping AB kan förbättra sig. Det handlar bland annat om att fastställa en delegationsordning, vilket redan har tagits fram i bolaget.

- Jag är imponerad av engagemanget och drivkraften hos de anställda på Destination Jönköping. Nu lär vi oss från tidigare satsningar och tar nya steg tillsammans. I sommar har vi bland annat Iron Man 70.3, Jönköpings Marathon och Student-EM i rodd som arrangeras i Jönköping, säger Marcus Axelsson.

Säkerställa rutiner

Utifrån rapporten har styrelsen för Destination Jönköping gett vd i uppdrag att säkerställa rutiner så att vd och ekonomichef får information om större projekt i tidigt skede för att vara delaktiga i att säkerställa målsättningar, ekonomi och annat av väsentlig påverkan.

Destination Jönköping ska även se över internkontrollen av upphandlingar och säkerställa rutiner för styrelsebeslut kring större projekt, samt större förändringar av pågående projekt.

Destination Jönköping AB är ett kommunägt bolag som ansvarar för möten och event, övergripande marknadsföring, konsertverksamhet och turism i Jönköping.


Bifogat i pressmeddelandet finns revisionsrapporten.


Kontakt:

Marcus Axelsson, vd Destination Jönköping AB

070-3811222

Niklas Sigvardsson, styrelseordförande Destination Jönköping AB

073-8470460