Skip to main content

Pressinformation - Kommunens arbete med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2020 09:25 CEST

Jönköpings kommun har under våren hållit veckovisa pressträffar om kommunens arbete relaterat till coronaviruset och covid-19. Pressträffarna har nu ett uppehåll över sommaren. Istället kommer här en samlad information om aktuella frågor inom området. 

Besöksförbud på äldreboende gäller fortfarande

Det är en begränsad smittspridning av Covid-19 vid våra 37 äldreboenden i Jönköpings kommun. För att fortsätta upprätthålla detta vill vi påminna om att besöksförbudet fortfarande gäller fram till 31 augusti, och vädjar till närstående att respektera detta. I undantagsfall kan besök ske under ordnade former utomhus. Till exempel kan man komma överens med den aktuella verksamheten om att träffa sin anhöriga utomhus under en viss tid på dagen. Vi gör vårt yttersta för att tillmötesgå dessa önskemål, och ber om att man kontaktar det äldreboende man vill besöka, och att man har förståelse för att viss flexibilitet krävs när man ska komma överens om formerna för ett sådant besök.

Kontaktperson 
Stefan Österström, socialdirektör
telefon 036-10 60 15

Fler sommarjobb och feriepraktikplatser i år

Trots coronatider har Jönköpings kommuns arbetsmarknadsavdelning i år kunnat erbjuda fler ungdomar sommarjobb och feriepraktik jämfört med tidigare år. 135 ungdomar har fått sommarjobb i år jämfört med 103 år 2019. 799 ungdomar har fått feriepraktik i år jämfört med 712 förra året. Feriepraktiken är indelad i tre perioder, och i nuvarande period (som varar till 5 juli) är hela 501 ungdomar ute på feriepraktik runt om i staden.

Jönköpings kommun har även förmedlats statliga medel via Arbetsförmedlingen för att öka möjligheten för fler ungdomar att få sommarjobb. Arbetet pågår och hittills har drygt 20 extra sommarjobbare anställts.

Sommarjobb erbjuds ungdomar som slutar gymnasiet i år eller slutade förra året och som sökt och inte fått annat sommarjobb. Feriepraktik erbjuds ungdomar som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och som sökt och inte fått annat sommarjobb.

Kontaktperson
Cristoffer Lundmark, Enhetschef Enheten för unga, Arbetsmarknadsavdelningen
telefon 036-10 53 71

Jönköpings kommuns förhållningssätt gällande information om bekräftad covid-19 i kommunens verksamheter

Med ökad testning ökar även antalet konstaterade smittade i samhället. Detta har medfört att vi får mycket frågor om smitta i kommunala verksamheter. Jönköpings kommun har därför förtydligat sitt förhållningssätt om information om bekräftad covid-19 i våra verksamheter:

På grund av sekretess kan kommunen inte berätta om vilken sjukdom personalen har vid sjukfrånvaro. Inte heller om det finns bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller i en skola. Personal som är sjuk är inte i tjänst. Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma från jobbet. Därmed minimeras risken att bli smittad av coronaviruset i Jönköpings kommuns verksamheter.

Läs hela förhållningssättet på jonkoping.se

Kontaktperson
Johan Fritz, stadsdirektör 
telefon 036-10 80 90

Nu finns fler sittplatser utomhus för besökare till Gränna och Visingsö

På tryggt coronaavstånd har nu Destination Jönköping och Jönköpings kommun placerat ut fler fikabord och sittplatser runt om i kommunen, mest i sommarpopulära Gränna och Visingsö.

– På kort tid har vi kunna få till nya sittplatser för att göra besöket både trevligt och säkrare mot trängsel, säger Cecilia Hakeberg på Destination Jönköping.

För att underlätta för besöksnäringen att påminna besökare att tänka på Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Destination Jönköping även tagit fram ett kit till besöksnäringen i Gränna och på Visingsö som bl a består av golvstickers, posters, dekaler och knappar. Runt om i Gränna där det kan vara lite extra trångt sitter även dekaler på marken för att på minna lite extra.

Läs mer på destinationjonkoping.se

Kontaktperson
Cecilia Hakeberg, Destination Jönköping
telefon 072-546 72 97

Platser för sommarhäng kompletterar uteserveringar

I år gör Jönköpings kommun en satsning på att komplettera uteserveringar med fyra möblerade ytor för sommarhäng i centrala Jönköping. Platserna skapar möjligheter för att bland annat äta sin take-away-mat och är man flera i sällskapet kan man förstås välja att hämta från olika ställen. Fyra platser kommer möbleras och ramas in; Hovrättstorget, Hoppets torg, Lillsjöplan och Rådhusparken. Platserna för sommarhäng gjordes i ordning vecka 26 och finns kvar till slutet av augusti. Dagtid håller kommunala sommarjobbare koll på att platserna är i ordning.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.