Skip to main content

Pressinformation - Kommunens arbete med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2020 16:34 CEST

Jönköpings kommun har under våren hållit veckovisa pressträffar om kommunens arbete relaterat till coronaviruset och covid-19. Pressträffarna har nu ett uppehåll över sommaren. Istället kommer här en samlad information om aktuella frågor inom området.

Fortsatt begränsad smittspridning vid kommunens äldreboenden

Det är en fortsatt begränsad smittspridning av covid-19 vid våra 37 äldreboenden i Jönköpings kommun, även om det tillkommit några konstaterade fall de senaste dagarna.

- Vi har märkt en liten ökning av antalet smittade vård- omsorgstagare inom äldreomsorgen, något vi tror är en konsekvens av den utökade provtagningsrutinen som gör att flera personer provtas, säger Anna Bunninger, tf. socialdirektör.

Kontaktperson

Anna Bunninger, tf socialdirektör

Telefon 036-10 53 31

IVO granskar ett av kommunens äldreboende

Under gårdagen presenterade IVO resultatet av deras granskning av vård och behandling av särskilda boenden för äldre (äldreboende). IVO konstaterar att 40 kommuner är särskilt drabbade genom att dessa kommuner står för nästan 70% av andelen dödsfall i covid-19 i äldreboenden.

- Glädjande nog är Jönköpings kommun inte en av dessa kommuner, säger Anna Bunninger. Däremot ska IVO göra en fördjupad granskning av 91 äldreboenden och i den granskningen finns ett av våra äldreboenden med. Vi får avvakta resultatet av granskningen då det i dagsläget inte finns någon kritik riktad mot boendet.

Resultatet av IVO.s fördjupade granskning beräknas komma i höst.

Kontaktperson

Anna Bunninger, tf socialdirektör

Telefon 036-10 53 31

Uppföljning av hur allmänheten efterlever rekommendationen om social distansering

Den 1 juli började lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Denna lag innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av restauranger, barer och kaféer. Den innebär också att kommunerna har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe.

Vid tillsynerna märks det tydligt att restauranger, barer och kaféer följer de rekommendationer och riktlinjer som finns, men att det förekommer en del trängsel i anslutning till deras verksamhet.

- Vi ser att allmänheten generellt sett är dåliga på att ta detta med pandemin på allvar, säger Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef. Inne på restauranger, barer och caféer är det bra ordnat för att besökare ska kunna hålla avstånd. Däremot förekommer trängsel i utomhusmiljön på trottoarer och platser kring restauranger, barer och caféer.

För att samla in ytterligare kunskap om hur allmänheten efterlever Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering har kommunen fått i uppdrag av länsstyrelsen att observera hur det ser ut i olika miljöer i samhället, exempelvis i butiker, på kollon, campingplatser och liknande. I Jönköpings kommun sköter räddningstjänsten insamlingen av denna information och rapporterar den till länsstyrelsen.

Kontaktperson

Håkan Strid, miljö- och hälsochef

Telefon 036- 036-105436

Samuel Nyström, räddningschef

Telefon 036-10 70 10

Viktigt att fortsätta hålla i, hålla ut och hålla avstånd

Det är fortsatt viktigt att vi alla håller i de rekommendationer, riktlinjer och råd som finns för att minska risken för smittspridning. Särskilt viktigt är att vi alla är noga när det gäller social distansering och att vi inte utökar våra sociala kontakter nu, även om vi kan röra oss lite mer fritt i samhället. Semestern kan göra att vi kopplar av och att livet nästan känns som vanligt. Då är det extra viktigt att påminna sig om att pandemin är långt ifrån över! 

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.