Skip to main content

Pressinformation - Kommunens arbete med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2020 09:16 CEST

Jönköpings kommun har under våren hållit veckovisa pressträffar om kommunens arbete relaterat till coronaviruset och covid-19. Pressträffarna har nu ett uppehåll över sommaren. Istället kommer här en samlad information om aktuella frågor inom området.

Fortsatt begränsad smittspridning vid kommunens äldreboenden

Det är en fortsatt låg smittspridning av covid-19 vid våra 37 äldreboenden i Jönköpings kommun.

Kontaktperson

Anna Bunninger, tf socialdirektör

Telefon 036-10 53 31

Undantag från besöksförbudet på äldreboenden

I tisdags öppnade Socialstyrelsen upp för att vissa grupper, exempelvis de som har positivt antikroppstest, ska få besöka äldreboende. Just nu uppdaterar vi vår vägledning om besöksförbud på äldreboenden utifrån Socialstyrelsens allmänna råd.

- I praktiken blir det ingen större skillnad för besökare till äldreboendena i Jönköpings kommun, berättar Camilla Johansson, äldreomsorgschef. Vi har redan undantag för besök vid vård i livets slutskede och vi tillåter redan besök på iordningsställda platser utomhus.

Det som är nytt är att personer som kan påvisa att de har antikroppar mot covid-19 ska kunna undantas från besöksförbudet.

- Eftersom det inte genomförs så många antikroppstester än, så finns det inte så många besökare som kan nyttja detta undantag i nuläget, säger Camilla Johansson.

För att motivera ett undantag med anledning av antikroppar gäller att personen är symtomfri, har ett antikroppstest som är inte är äldre än sex månader och som har genomförts i enlighet med rekommendationerna i Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppspåvisning.

Kontaktperson

Camilla Johansson, äldreomsorgschef

Telefon 036-10 68 85

Medborgare kan rapportera uppgifter om trängsel

Sedan tidigare har det funnits möjlighet att rapportera om trängsel till kommunen när det gäller trängsel på serveringsställen. Nu finns även möjligheten för medborgare att rapportera om trängsel i andra miljöer. Vid trängsel på serveringsställen har kommunen befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Vid trängsel i andra miljöer i samhället än serveringsställen, så har kommunen i uppdrag att observera hur medborgarna efterlever Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lämna denna information vidare till länsstyrelsen. Kommunen har alltså ingen befogenhet att stänga exempelvis en butik eller köpcentrum för att det är för trångt, utan får hantera trängsel i denna typ av miljöer på andra sätt.

- När det gäller upplevd trängsel i exempelvis en butik, kommer vi att ta kontakt med verksamhetsansvarig för att påtala problemet, berättar Göran Melin, biträdande räddningschef. När det gäller trängsel på allmänna platser, till exempel på en badstrand, kommer vi att arbeta med att på olika sätt påminna om att det är viktigt att hålla avstånd, så att vi minskar risken för ökad smittspridning i samhället.

Det går att lämna synpunkter om trängsel via kommunens webbplats, jonkoping.se, eller via telefon till kommunens kontaktcenter, 036-10 50 00.

Kontaktperson

Göran Melin, biträdande räddningschef

Telefon 036-10 56 69

Fortfarande viktigt att följa rekommendationerna

Det är fortfarande lika viktigt att vi alla håller i de rekommendationer, riktlinjer och råd som finns för att minska risken för smittspridning. Särskilt viktigt är att vi alla är noga när det gäller social distansering och att vi inte utökar våra sociala kontakter nu, även om vi har möjlighet att röra oss mer fritt i samhället. Nu när det är sommar och vi kopplar av känns kanske livet nästan som vanligt. Då är det extra viktigt att vi påminner oss om att pandemin ännu inte är över! 

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.