Skip to main content

Pressinformation - Kommunens arbete med anledning av coronaviruset

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2020 10:54 CEST

Här följer veckans samlade pressinformation om aktuella frågor i kommunen med anledning av coronaviruset och covid-19.

Sammanfattning av sommaren

Under sommaren har smittan av coronaviruset varit låg bland kommunens personal och sommarjobbare. Det har i stort varit lugnt i alla verksamheter och gott om personal. Trängseln i den allmänna miljön har varit hanterbar och folk visar i huvudsak hänsyn och tar ansvar. Kommunen har skyltat för att påminna om rekommendationerna och jobbat med tillsyn av verksamheter och uppföljning av trängselärenden som kommit in till kommunen.

-Det är skönt att situationen just nu är så pass bra i Jönköpings kommun. När nu många kommer tillbaka till sina arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter kan vi behöva påminnas om att det fortfarande är en annorlunda vardag. Var och en behöver fortsätta ta ansvar och följa myndigheternas rekommendationer, det har visat sig göra skillnad och vi får inte slappna av och riskera att smittspridningen tar fart igen, säger Johan Fritz, stadsdirektör på Jönköpings kommun.

Så blir det med skolstarten

Höstterminen inleds med skolundervisning på plats - men med beredskap för olika scenarion som att väldigt många barn, elever eller personal skulle bli sjuka eller att regeringen eller myndigheter skulle uppmana till distansundervisning. Vi kommer också att behöva göra vissa anpassningar och åtgärder för att kunna hålla avstånd och därmed minska risken för smittspridning, t. ex. i samband med skollunch.

Förskolan
Under sommar har kommunen haft färre förskolor öppna än vanligt under vecka 28-31. Det har fungerat bra och sedan i måndags 3/8 är förskolorna igång som vanligt.

Kontaktperson: Annika Ebefors, biträdande chef för förskolan. Tel: 036-108175

Grundskola och fritidshem
Alla kommunens grundskolor startar 19 eller 20 augusti. Fritidshem är öppna som vanligt. Mer detaljerad information inför skolstart kommer i informationsplattformen V-klass inom kort.

Kontaktperson: Charlotte Olsson, verksamhetschef grundskolan. Tel: 036-10 67 40

Kulturskolan
Kulturskolan startar all undervisning både enskild och gruppundervisning måndagen den 24 augusti. Inom gruppundervisning görs de justeringar som krävs för att följa de råd och rekommendationer som finns bl a att hålla avstånd. Mer information går ut till eleverna i samband med kallelse till lektion.

Kontaktperson: Lisbeth Hultberg, chef för kulturskolan. Tel: 036-10 56 04

Gymnasieskolan
Gymnasieskolan kommer att ha undervisning i skolans lokaler från skolstart (19-21 augusti) men med beredskap att ställa om för distansundervisning om situationen förändras. Alla gymnasieelever, både nya och gamla, kommer få detaljerad information senast en vecka före skolstart. Elever som ska börja första året får ett välkomstbrev hemskickat, tvåorna och treorna får sin information via V-klass.

Kontaktperson: Marie Wettermark, verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande. Tel: 036-10 67 71


Vuxenutbildningen har distansundervisning
Vuxenutbildningen i Jönköping fortsätter att undervisa sina studenter på distans. Men vissa utbildningar kan ha praktiska moment, prov, redovisningar och stödinsatser på plats, anpassade efter situationen och i mindre grupper. När beslut tas om det kommer det givetvis följa ansvariga myndigheters rekommendationer.

Kontaktperson: Anders Brage, rektor. Tel: 036-107061

Yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan börjar terminen som vanligt med undervisning på plats – men årskurs två kommer att ha inslag på distans när det är möjligt. För att göra det lättare att hålla avstånd kommer skoldagarna att börja och sluta växelvis, fika och lunchtider att spridas ut och lektioner hållas i fler lokaler än vanligt.

Kontaktperson: Marie Wettermark, verksamhetschef gymnasium och vuxnas lärande. Tel: 036-10 67 71

Socialförvaltningens verksamheter

Inget nytt att rapportera. Lugnt i verksamheterna men beredskapen för ett förändrat läge finns kvar.

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.