Skip to main content

Så påverkas trafiken på Humlevägen av VA-arbete

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2020 13:00 CET

VA-förnyelsen i Jönköping fortsätter. Nu är det dags att lägga ny dagvattenledning och att byta spill- och vattenledningar i gatan på Humlevägen. Ledningarna ersätts för att öka kapaciteten, en viktig del i Jönköpings kommuns miljöarbete.

Humlevägen – sträckan mellan Dalagatan och Åsenvägen kommer delvis stängas. Arbetet inleds nu i januari, vecka 3, och beräknas pågå fram till juli, vecka 28.

Under vissa perioder för arbetet kommer framkomligheten för trafiken påverkas. Gatan kommer bitvis att stängas av för genomfart men det kommer ändå vara möjligt att komma intill fastigheterna på gatan under största delen av tiden. Alternativa vägar och stickgator kommer att markeras med skyltar och provisoriska anslutningsvägar. De som bor i området kommer även att få sitt vatten avstängt vid några tillfällen.

Bakgrund
En kartläggning av kommunens VA-nät visar att stora områden inom södra centrumområdet behöver nya vatten-, spill- och dagvattenledningar. De nya rören kommer öka kapaciteten och minska risken för mark- och källaröversvämningar vid intensiva regn.

Förnyelsearbetet av VA-nätet är en del i ett stort projekt för att förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar i Jönköpings kommun. Det är också en viktig del i kommunens miljöuppdrag.

Kontakt
Björn Pantzar, enhetschef VA-anläggning
Telefon: 036-10 23 92

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 140 000 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på www.jonkoping.se.

Bifogade filer

PDF-dokument