Skip to main content

​Skolinspektionen till Jönköpings kommun

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2019 15:18 CEST

Skolinspektionen kommer att genomföra regelbunden granskning av skolans verksamhet i Jönköpings kommun under hösten 2019. Både kommunen som huvudman, men också några skolor, kommer att granskas. Detta är en regelbunden inspektion som görs vart tredje år.

- Skolinspektionens granskning är en viktig del för att se till att vi lever upp till de höga krav som vi och samhället ställer på våra utbildningar. Vi ser fram emot att samarbeta med inspektionen under hösten, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör.

Höja kvaliteten

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på huvudmannanivå tittar Skolinspektionen på två områden: Kommunens analys av studieresultat och trygghet samt kommunens kompensatoriska arbete. Nationella mål och riktlinjer såväl som forskning och beprövad erfarenhet ligger till grund vid granskningen.Syftet med regelbunden granskning är att höja utbildningens kvalitet i svensk skola och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever.

Vid en tillsyn bedömer Skolinspektionen hur väl kommunen uppfyller nationella mål och krav. Inspektionen genomför tillsyn på skolenhetsnivå i förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, samt gymnasiesärskola.

Bättre än snittet

Totalt kommer tio skolor i Jönköpings kommun att granskas av Skolinspektionen under hösten och sedan kommer även Jönköpings kommun som huvudman att granskas.

- Grundskolan i Jönköpings kommun har bättre resultat än riksgenomsnitt och resultaten ökar, men självklart har vi också utmaningar som vi är medvetna om och satsar för att klara av. Skolinspektionens granskning kan hjälpa oss att fortsätta förbättra oss, säger David Norrfjärd, grundskolechef i Jönköpings kommun.

Här är skolenheterna som granskas:

Sandagymnasiet rektorsområde 5

Hovslättsskolan

Bäckadalsgymnasiet rektorsområde 3

Torpaskolan

Alfred Dalinskolan

Råslättskolan

Ljungarumsskolan F-6

Attarpsskolan 7-9

Örserumsskolan

Sandagymnasiet rektorsområde 2

Talavidskolan

Kålgårdsskolan

För mer information om hur en granskning fungerar besök Skolinspektionen.se