Gå direkt till innehåll
Genrebild, ekologisk djurhållning. Foto: Jesper Anhede.
Genrebild, ekologisk djurhållning. Foto: Jesper Anhede.

Pressmeddelande -

Ekologisk djurhållning fortsätter minska

Under 2023 minskade antalet ekologiskt hållna djur för samtliga djurslag. Antalet ekologiska nötkreatur minskade för fjärde året i rad. De ekologiskt hållna mjölkkorna stod för den största minskningen med 22 procent under 2023. Det visar ny statistik från Jordbruksverket.

I juni 2023 uppskattas antalet ekologiskt hållna nötkreatur till 289 300. Sedan toppåret 2019 har antalet minskat med 13 procent. Den absolut största delen av minskningen skedde mellan 2022 och 2023.

Antalet ekologiska mjölkkor uppskattas till 42 200 år 2023. Jämfört med 2019 är det en minskning med 26 procent. Andelen ekologiskt hållna nötkreatur i förhållande till det totala antalet nötkreatur i Sverige minskade från 22 till 20 procent mellan 2022 och 2023. För mjölkkorna var minskningen i procentenheter kraftigare, från 18 till 14 procent.

Minskning för samtliga djurslag

I juni 2023 uppgick antalet ekologiska tackor och baggar till 47 200, en minskning med 3 000 djur eller 6 procent jämfört med 2022. Mellan 2018 och 2023 har antalet tackor och baggar minskat succesivt och totalt har antalet djur minskat med 15 800 djur eller 25 procent under perioden. Andelen ekologiskt hållna tackor och baggar, i förhållande till det totala antalet tackor och baggar, uppgick till 18 procent 2023. Antalet ekologiskt hållna tackor, baggar och lamm minskade med 9 procent eller 9 400 djur mellan 2022 och 2023.

Även antalet ekologiska värphöns har minskat succesivt under perioden 2018–2023. Den absolut största delen av minskningen kom dock 2023 då antalet minskade med 18 procent jämfört med 2022. Andelen ekologiska värphöns, av det totala antalet värphöns i Sverige, var 12 procent 2023.

Den ekologiska gris- och slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning, ungefär 2 respektive 1 procent av det totala antalet djur i Sverige. Under 2023 minskade både antalet ekologiska grisar och slaktkycklingar.

Antal djur inom ekologisk djurhållning

Statistik över antalet djur inom ekologisk djurhållning åren 2009 till 2023. Statistik: Jordbruksverket

Mer information

Du hittar mer information i rapporten ekologisk djurhållning 2023 som finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats. Där finns även länsfördelad statistik och statistik om antalet företag med ekologisk djurhållning.
All vår statistik finns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Kontaktperson för journalister

Ulf Svensson
Statistikenheten
Telefon: 036-15 50 74
E-post: ulf.svensson@jordbruksverket.se

Ämnen

Kategorier


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Kontakter

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.