Gå direkt till innehåll
Idag får den som behöver kunskap enskilt söka, sammanställa och värdera det som finns tillgängligt. Detta är ineffektivt eftersom det ofta finns många andra personer inom svensk animalieproduktion som är i behov av samma kunskap. Foto: Scandinav.
Idag får den som behöver kunskap enskilt söka, sammanställa och värdera det som finns tillgängligt. Detta är ineffektivt eftersom det ofta finns många andra personer inom svensk animalieproduktion som är i behov av samma kunskap. Foto: Scandinav.

Pressmeddelande -

Mer kunskap ska nå bonden

Jordbruksverket föreslår att staten ska inrätta ett nationellt kunskapsnav för svensk animalieproduktion vid forskningsinstitutet RISE. Det ska vara en långsiktig satsning och syftet är att stärka konkurrenskraften på svenska djurgårdar. Idag är kunskapen svårtillgänglig och sprids i för liten utsträckning. Dessutom finns ett glapp mellan forskningen och de som jobbar ute i praktiken, såsom lantbrukare och rådgivare . 

Flera studier pekar på att animalieproduktionens kunskapsförsörjning är ineffektiv och fragmentiserad. Det behövs en aktör som har ett helhetsperspektiv på kunskapsförsörjningen och som kan se till att kunskaper som tas fram stämmer med behov och förutsättningar ute på gårdarna.

- Framför allt ska kunskapsnavet se till att existerande kunskap blir tillgänglig för lantbrukare, rådgivare och de företag som levererar insatsvaror och utrustning till jordbruket, säger Sone Ekman som är författare till rapporten.

Idag får den som behöver kunskap enskilt söka, sammanställa och värdera det som finns tillgängligt. Detta är ineffektivt eftersom det ofta finns många andra personer inom svensk animalieproduktion som är i behov av samma kunskap.

Ytterligare en brist är att det saknas jämförande försök och tester av systemlösningar, teknik och metoder. Enskilda företag har varken incitament eller kapacitet att genomföra dem själva, samtidigt som många företag skulle ha nytta av samma försök och tester. Här borde branschen själv kunna svara för en del av finansieringen.

- Ekonomisk forskning om kunskap och innovation visar att det behövs ett statligt ingripande för att komma tillrätta med problemen. Behovet blir större av det stora antalet gårdar samt mixen av små och stora företag bland de som levererar utrustning, insatsvaror och tjänster, säger Sone Ekman.

Mer information
Läs hela rapporten Nationellt kunskapsnav - Kunskapsutveckling och kunskapsspridning för ökad innovation och stärkt konkurrenskraft i svensk animalieproduktion

Kontaktperson för journalister
Sone Ekman
Utredare
Telefon: 36-15 59 13

Ämnen


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

Presskontakt

Jordbruksverkets pressjour

Jordbruksverkets pressjour

Presskontakt Vi svarar alltid! Vi hjälper dig som är journalist med information om Jordbruksverket och att få kontakt med våra experter. 036-15 63 36

Relaterat material