Gå direkt till innehåll

Kategorier: afrikansk svinpest

Genrebild, grisar. Foto: Scandinav, Alicia Swedenborg

Ökad vaksamhet och fler provtagningar – ett sätt att få kvitto på att afrikansk svinpest inte är spridd

Utbrottet av afrikansk svinpest bland vildsvin utanför Fagersta har ökat vaksamheten över landet. Såväl jägare och grisproducenter som allmänhet är aktiva i att rapportera misstankar. Ansvariga myndigheter beslutar också om provtagning vid betydligt lägre misstankar än före utbrottet. Syftet är att bidra till att bekräfta att utbrottet är avgränsat till Fagersta.

Sökandet efter vildsvinskadaver fortsätter. Hittills har 53 kadaver med smitta påträffats, samtliga inom en begränsad del av det så kallade kärnområdet. Foto: Jordbruksverket

Utbrottets andra månad: stängsling inledd, tydligare bild av smittans utbredning samt flytt av centraler

Den 6 september bekräftades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Under utbrottets andra månad inleddes stängslingen av det område där samtliga smittade vildsvinskadaver hittats. Mycket arbete återstår, men vi har nu en tydligare bild över smittans utbredning. Jordbruksverkets operativa ledningscentral samt anläggningen för provtagning och förbränning har flyttats till gemensamma lokaler.

Syftet med att sätta stängsel är att minska risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna området och sprida smittan vidare. Det minskar också risken att friska vildsvin tar sig in i det smittade området. Foto: Magnus Nyman, Scandinav.

Pressinbjudan: Stängslingen av området med svinpestsmitta inleds

Pressträff anordnas för att dokumentera stängsling av smittat område i Fagersta där vildsvin med svinpest hittats. Syftet med stängslingen är att minska risken för spridning och förhindra friska vildsvin från att ta sig in. Tid: Kl. 13 Plats: Mötesplats för pressen vid Engelsbergs bruk, där det finns parkeringsmöjligheter. Därifrån blir man ledsagad en kort promenad till stängslingsplatsen.

Den 12 september togs provtagningscentral och förbränningsanläggning i bruk i Fagersta. Foto: Jordbruksverket.

En månad efter utbrottet: fortsatt uthållighet avgörande i bekämpningen av afrikansk svinpest

I dag är det en månad sedan Sveriges första fall av afrikansk svinpest bekräftades. Flera aktörer samarbetar för att bekämpa utbrottet, och målbilden är att utrota smittan helt. Det kräver fortsatt omfattande insatser – och inte minst förståelse för att arbetet kommer att pågå under lång tid. Uthållighet är avgörande både i arbetet med att stoppa smittan och för alla som måste följa restriktioner

Visa mer

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.