Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:47 CEST

Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektiv och visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs.

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2018 08:58 CEST

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU. Den svenska modellen kan vara en förebild för andra medlemsländer. Det anser EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet.