Gå direkt till innehållet

Dokument

Rapport Utvärdering av djurvälfärden vid träning av hund på hägnat vilt
Nationellt kunskapsnav för animalieproduktionen i Sverige

Rapport om Jordbruksverket förslag till ett nationellt kunskapsnav och hur det kan bidra med kunskapsutveckling och kunskapsspridning för ökad innovation och stärkt konkurrenskraft i svensk animalieproduktion.

Rapport 2020:23 – Djurskydd vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål

Rapport 2020:23 – Djurskydd vid utsättning av djur för jakt- och fiskeändamål

Yttrande om programändring för övergångsåren LBP
Beslut förfrågan om cybrider

Beslut förfrågan om cybrider

Dokument   •   2020-03-04 09:00 CET

Jordbruksverkets beslut om att Umeå Universitet inte behöver söka tillstånd för att utföra fältförsök med cybrider.

Det ekonomiska värdet av honungsbin i Sverige

Rapport om värdet av den svenska honungs- och vaxproduktionen.

Rapport − Uppdrag att bedöma behovet av förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest i Sverige

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att, i nära dialog med Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), bedöma och vid behov föreslå förebyggande åtgärder för att hindra introduktion och spridning av afrikansk svinpest (African swine fever, ASF) i Sverige. I denna rapport redovisar vi våra förslag.

Förslag till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Tillväxtverkets och Jordbruksverkets förslag till ny handlingsplan för Livsmedelsstrategin 2020-2022

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Rapport om konsekvenser av torkan 2018

Dokument   •   2019-03-27 15:49 CET

Jordbruksverkets har på uppdrag av regeringen bedömt de långsiktiga konsekvenserna av det extrema vädret sommaren 2018 och gett rekommendationer hur svenskt jordbruk ska bli mer motståndskraftigt.

Nationell kunskapsförsörjning för en hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor
Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Rapport om prognoser för växtskyddsmedel

Dokument   •   2019-02-14 10:15 CET

Rapporten slår fast att odlingen behöver prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att försvinna från marknaden. En bättre framförhållning säkrar jordbruks- och trädgårdsnäringens långsiktiga konkurrenskraft. Det är viktigt för att nå målen i den svenska livsmedelsstrategin om en ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Program Fou-dagarna 6-7 februari

Dokument   •   2019-01-25 10:35 CET

Program för Livsmedelsseminariet 15 januari 2019

Program för Jordbruksverkets livsmedelsseminarium den 15 januari 2019.

Försäljning av djurläkemedel 2017

Försäljning av djurläkemedel 2017

Dokument   •   2018-09-14 09:47 CEST

Rapport, försäljning av djurläkemedel 2017

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Jordbrukarhushållens inkomster 2016

Dokument   •   2018-05-25 09:36 CEST

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.

Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande

I en ny rapport har Jordbruksverket analyserat hur byggnationen av stallar kan utvecklas.

Statistik över förprövningar för 2017

Statistik över förprövningar för 2017

Dokument   •   2018-02-14 09:03 CET