Gå direkt till innehåll
Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

Pressmeddelande -

Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

Vänta inte till förskoleklass! Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer.

Madeleine Sjöman är lärare och specialpedagog verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hennes studie omfattar mer än 800 svenska förskolebarn vid 92 förskoleavdelningar i fem små till medelstora svenska kommuner samt en storstadskommun.

Personalen vid de olika förskoleavdelningarna har under två års tid fått besvara enkäter där de har skattat barnens engagemang, sociala samspel, beteendesvårigheter och i vilken grad som svårigheterna har påverkat verksamheten. Personalen fick också berätta om barnen fick extra stöd och hur det i sådana fall såg ut.

– Materialet visade att hela 63 procent av de barn som var i behov av särskilt stöd inte fick det, något som också stämmer överens med en aktuell rapport från Skolinspektionen, berättar Madeleine Sjöman.

Hennes slutsats är att barn som ofta är aktivt engagerade i förskolans vardag har bättre förutsättningar att utvecklas och lära sig nya färdigheter, samtidigt som de upplever högre grad av välmående. Både graden av engagemang och beteendesvårigheter visade sig bero på vilken avdelning barnet gick på, men var även relaterat till barnets egna förmågor. Till exempel visade resultatet att barn som har koncentrationssvårigheter inte är engagerade i förskolans vardag som andra barn, vilket har en negativ effekt över tid. Lägre grad av engagemang i aktiviteterna och i samspelet med andra barn kan över tid leda till att barnen inte känner sig delaktiga i det som pågår och att de upplever ett utanförskap.

– Genom att sätta in extra stöd för de här barnen redan i förskolan kan vi bidra till ökat engagemang och på så vis minska deras koncentrationssvårigheter samt underlätta inlärningen. I dag görs insatserna oftast alldeles för sent, strax innan barnets övergång till förskoleklassen, säger Madeleine Sjöman.

– Det viktiga är att fokusera på det positiva och förstärka det som är bra. Åtgärderna bör fokusera på att öka tiden som barn är engagerade i förskolans vardag, istället för att fokusera på att minska och dämpa deras beteendesvårigheter. Vi har en hög utbildningsnivå och kunnig personal på svenska förskolor. Min förhoppning är att avhandlingen kan bidra till personalens kunskap om barns behov av särskilt stöd som fokuserar på att öka deras vardagsengagemang, och att de får utveckla sin kompetens att bemöta och stödja barn med beteendesvårigheter.

Madeleine Sjöman försvarade framgångsrikt sin avhandling ”The Influence of Social Interaction on the Link between Behavior Difficulties and Engagement among Children with and without Need of Special Support” vid disputationen på Högskolan för lärande och kommunikation den 16 mars. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Madeleine på telefon 036-101783 alternativt på mejl: madeleine.sjoman@ju.se

Ämnen

Regioner


Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 11 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 892 mnkr. 

Kontakter

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst, övergripande 073- 910 17 53
Sophie Liljefall

Sophie Liljefall

Presskontakt Kommunikatör, pressansvarig Press +46 36-10 1816, 073/9100865

Ett lärosäte med en genomgående internationell profil

Jönköping University (JU) är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom de fyra fackhögskolorna Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan samt utbildning inom Jönköping University Enterprise. JU har cirka 12 000 registrerade studenter, 800 anställda och omsätter 1 000 mnkr.

Jönköping University
Box 1026
551 11 Jönköping
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum