Pressmeddelande -

Danielssonaffären visar politikens kris

– De eviga spekulationerna om var statssekreteraren Lars Danielsson befann sig på annandagen 2004 är pinsamma. I stället för att debattera avgörande frågor för Sveriges framtid ägnar sig partieliterna åt rykten och förtal. Det visar att man inte tar väljarna på allvar, säger Junilistans partiledare Nils Lundgren. Svenska väljare är sannolikt inte särskilt intresserade av var, eller med vem, Lars Danielsson tillbringade annandagen 2004. Denna fråga har ändå blivit den mest debatterade fråga den senaste tiden. Den mest centrala frågan – ansvaret för regeringens hantering av Tsunamikatastrofen – har hamnat i skymundan. Det gäller också de viktigaste politiska frågorna för Sveriges framtid. – Folk som jag träffar ute i landet vill ha konkreta förslag om hur de nya jobben ska skapas. Man är också orolig över att folkstyret dräneras när EU tar sig mer makt. Med det vill de stora partierna inte lyssna på eller tala om. Vi är ensamma om att lyfta denna avgörande demokratifråga, säger Nils Lundgren. – Väljarna är förlorarna när partierna ägnar allt mer tid åt att smutskasta varandra i stället för att prata om sin politik. Partierna bidrar genom detta till ökat politikerförakt, säger Nils Lundgren. För ytterligare information: Nils Lundgren 070-633 46 34 Malin Thalin 070-792 91 11

Ämnen

  • Politik