Pressmeddelande -

Sätt EU på bantning

– EU måste avbyråkratiseras. Unionen blir allt större, men får allt mindre gjort. Flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg måste avbrytas och remissorgan som Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén avskaffas, säger Junilistans partiledare Nils Lundgren. I ett tal i EU-parlamentet i Strasbourg sent på onsdagskvällen riktade Junilistans partiledare Nils Lundgren skarp kritik mot EU:s ineffektivitet och slöseri med skattemedel. – EU måste avbyråkratiseras. Unionen blir allt större, men får allt mindre gjort. Flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg måste avbrytas och remissorgan som Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén avskaffas, säger Junilistans partiledare Nils Lundgren. EU måste prioritera sina uppgifter och inrikta sig på att lösa gränsöverskridande frågor som miljö, handel och brottsbekämpning. Det innebär att andra frågor måste nedprioriteras. Administration och byråkrati måste bantas. Franska och holländska nejen till EU-grundlagen kräver det. – EU-parlamentets flytt från Bryssel till Strasbourg, för möte en vecka varje månad, kostar Europas skattebetalare 200 miljoner euro om året. Det är fullständigt orimligt. Låt verksamheten ligga i Bryssel och gör EU-parlamentet i Strasbourg till ett universitet som drivs i EU:s regi. Då gör pengarna bättre nytta, säger Nils Lundgren och fortsätter: – Överflödiga kommittéer måste läggas ner. Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén är remissorgan som ofta bekräftar EU-kommissionens ständiga makthunger. Därmed fullföljer de inte sina uppdrag. För ytterligare information: Nils Lundgren 070-633 46 34 Malin Thalin 070-792 91 11

Ämnen

  • Politik