Pressmeddelande -

SSU väljer sina motståndare – då blir det inte Junilistan

- Riksdagspartiernas utestängning av nya partier visar på en politisk kartellbildning. De befintliga riksdagspartierna vill styra debatten och hålla nya partier ute, säger Junilistans partiledare Nils Lundgren. Det är nu välkänt att Junilistan har utestängts från att informera i skolor. Mindre känt är att SSU ligger bakom detta beslut i flera skolor. I exempelvis Värmland har SSU tagit på sig bokningsansvaret för politiska debatter i skolorna. I ett brev till samtliga skolor skriver de: "Gemensamt har vi tagit ett beslut på att enbart ställa upp i debatter mot de ungdomsförbund vars moderpartier i dag sitter i riksdagen". - Riksdagspartiernas utestängning av nya partier visar på en politisk kartellbildning som innebär att väljarna inte får information om politiska alternativ innan de röstar. De befintliga riksdagspartierna vill styra debatten och hålla nya partier ute, säger Junilistans partiledare Nils Lundgren. När Hans Nilsson, en av Junilistans riksdagskandidater i Värmland, ringer till en skola för att fråga om han kan komma och informera om Junilistan, blir svaret från skolan att "vi måste fråga SSU om det går bra". Kalle Larsson, ordförande för SSU i Värmland, kommenterar detta bland annat med orden: "Det är inte en rättighet att få debattera mot oss, vi väljer våra motståndare som vi vill möta". - Det ser ut som om skolorna i Värmland har lämnat över beslutanderätten över politisk verksamhet i skolorna till ett av de politiska partierna, nämligen regeringspartiet. Vågar de inte ta en debatt med oss om EU, demokratifrågor och hur nya jobb ska skapas, säger Nils Lundgren. Junilistan var tredje största parti i det senaste allmänna valet i Sverige. - Väljarna är betydligt mer positiva till Junilistan än vad som passar det politiska etablissemanget, säger Nils Lundgren. För ytterligare information: Nils Lundgren 070-633 46 34 Malin Thalin 0707-929 111 Hans Nilsson, riksdagskandidat i Värmland, 0708-351 184

Ämnen

  • Politik