Pressmeddelande -

Anders Eriksson blir ordförande i Registernämnden

Regeringen har i dag beslutat att generaldirektören vid Kammarkollegiet Anders Eriksson ska bli ordförande i Registernämnden. Han tillträder den nya befattningen den 1 oktober 2006. Registernämnden prövar frågor enligt säkerhetsskyddslagen om utlämnande av uppgifter ur olika register. Nämnden granskar också Säkerhetspolisens behandling av uppgifter enligt polisdatalagen. Avsikten är att Registernämnden från den 1 oktober 2006 också ska få uppgifter enligt den nya lag om kvalificerade skyddsidentiteter, som regeringen föreslagit i propositionen Kvalificerad skyddsidentitet. Anders Eriksson kommer, innan han tillträder som ordförande i Registernämnden, att biträda Justitiedepartementet med en översyn av nämndens organisation och arbetsformer för att förbereda hanteringen av den nya lagen. Han kommer därför att placeras som generaldirektör i Justitiedepartementet från den 1 juli 2006 till sitt tillträde vid Registernämnden. Kontakt: Sandra Hultgren Stenström Tf. Pressekreterare 08-405 18 11 070-555 56 93 Annalena Karlstedt Departementssekreterare 08-405 47 68

Ämnen

  • Arbetsliv