Pressmeddelande -

Branschsamtal för att främja den lagliga spridningen av upphovsrättsligt skyddat material via Internet

Regeringen har bjudit in rättighetshavare och Internetleverantörer m.fl. till branschsamtal.

Branschsamtalen ska bidra till utvecklingen av en fungerande och attraktiv marknad för tillhandahållande av upphovsrättsligt skyddat material via Internet. Det handlar om att se vad som kan göras för att skapa bättre och mer konsumentvänliga affärsmodeller och vilka frivilliga lösningar som rättighetshavare och Internetleverantörer kan komma överens om för att tillsammans minska den illegala fildelningen.

Ett första möte ska hållas den 12 juni. Branschsamtalen planeras att pågå under sommaren och början av hösten och avslutas i mitten av oktober.

Branschsamtalen är ett led i det helhetsgrepp kring fildelningsfrågan som allianspartierna i regeringen enades om tidigare i våras.


Kontakt:
Rickard Wessman
pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-261 26 17

Alexander Ramsay
Rättssakkunnig
08-405 46 49

 

 

Ämnen

  • Regering