Pressmeddelande -

Justitieminister Thomas Bodström reser till Milano

Den 15-16 maj reser justitieminister Thomas Bodström till Milano på inbjudan av Svenska institutet och Sveriges ambassad. Han kommer bland annat att medverka vid seminariet Lilja 4-ever, som tar upp frågor om jämställdhet, prostitution och människohandel. På seminariet kommer Lukas Moodyssons film med samma namn att visas. Regeringskansliet har givit Svenska institutet i uppdrag att visa filmen Lilja 4-ever och att anordna seminarier om människohandel i samarbete med värdländer i Central- och Östeuropa, Ryssland samt några länder i Västeuropa och Latinamerika. Seminarierna har hittills genomförts i ett tjugotal länder. - Människohandel, som ytterst handlar om att utnyttja människor i nöd, är ett fruktansvärt brott som måste bekämpas på bred front. Mycket har redan gjorts både nationellt och internationellt men det går alltid att göra mer. Lilja-seminariet hjälper till att synliggöra människohandel och vi får möjlighet att utbyta värdefulla synpunkter och erfarenheter med personer i värdlandet, i detta fall Italien, säger justitieminister Thomas Bodström. Kontakt: Sandra Hultgren Tf. Pressekreterare 08-405 18 11 070-555 56 93

Ämnen

  • Politik