Pressmeddelande -

Kommentar av storstadsminister Jens Orback med anledning av EU-kommissionär Danuta Hübners besök i Stockholm

I förra veckan hölls storstadskonferensen Urban Futures 2.0 i Stockholm. Deltagarna kom från 30 länder. Åtta regeringar och borgmästare från 40 städer var på plats. Kommissionären med ansvar för regional utveckling, Danuta Hübner, deltog i konferensen och hade överläggningar med storstadsminister Jens Orback. Med anledning av detta gör Jens Orback följande uttalande: - Kommissionär Hübner och jag diskuterade de Europeiska städernas betydelse för att fler människor ska ges möjlighet till utbildning och arbete i enlighet med EU:s Lissabon-strategi. EU-kommissionen framhöll i fjol vikten av att medlemsländerna har en tydlig urban dimension när sammanhållningspolitiken genomförs. - EU:s sammanhållningspolitik öppnar för EU-medel till utsatta stadsdelar. Det är en tydlig signal till invånarna i dessa stadsdelar och det bekräftar det vi har framhållit, nämligen att utvecklingen i dessa stadsdelar är viktig för hela landets utveckling och är en självklar fråga också för det europeiska samarbetet, säger Jens Orback. Den svenska storstadspolitiken har hittills gett en kvarts miljon människor tillgång till bland annat språkförskolor, utbildning och matchning på arbetsmarknaden. Sedan 1998 samarbetar sju kommuner med staten för att främja tillväxt och bryta segregationens negativa effekter genom lokala utvecklingsavtal. Regeringen kommer under 2006 erbjuda ytterligare 20 av Sveriges största kommuner samma möjligheter till samarbete. - Segregationens negativa effekter drabbar människor och stadsdelar. Vi har inte råd att lämna någon utanför sade Jens Orback i fredags vid avslutningen av den europeiska konferensen Urban Futures 2.0 i Stockholm. Fakta regeringens storstadspolitik Regeringen driver sedan 1998 en nationell Storstadspolitik. Det viktigaste verktyget för att bryta segregationen är de lokala utvecklingsavtal som regeringen träffat med de sju storstadskommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Göteborg, Malmö, Stockholm samt Södertälje för att samarbeta kring utvecklingen i 24 stadsdelar. För mer information se www.storstad.gov.se. Urban Futures 2.0 genomfördes på svenskt initiativ 3-5 maj i Stockholm och hade som tema Urban Governance. För mer information se www.urbanfutures.se. Kontakt: Olle Eriksson Pressekreterare hos Jens Orback 08-405 57 96 0702-71 66 18 olle.eriksson@justice.ministry.se Petter Liljeblad Ämnessakkunnig 08-405 26 84

Ämnen

  • Politik