Pressmeddelande -

Särskild utredare ska utreda EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter

Justitieminister Thomas Bodström har idag utsett generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar till uppdraget att som särskild utredare lämna förslag till hur EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt. Gudrun Antemars arbete ska ske i nära samverkan med de berörda myndigheterna och med företrädare för branschen och näringslivet. Den tekniska utvecklingen ska särskilt beaktas tillsammans med de integritetsaspekter som ett lagringskrav hos operatörerna kan innebära för enskilda personer. - Användningen av lagrad trafikdata är ett av de mest effektiva verktyg polis och åklagare har för att klara upp brott idag. Genom den överenskommelse vi nu har i EU kan vi försäkra oss om att denna möjlighet kommer att finnas även i framtiden. Det är bra att vi nu får en klar och tydlig reglering på det här området, säger justitieminister Thomas Bodström. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2007. Kontakt: Sandra Hultgren Stenström Tf pressekreterare 08-405 18 11 070-555 56 93 Carina Bring Kansliråd 08-405 43 75 070-247 06 44

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor