Pressmeddelande -

Tio år av framgångsrikt samarbete mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen

Aktionsgruppen mot organiserad brottslighet i Östersjöregionen möts i Visby 2-3 maj. Aktionsgruppen består av politiska företrädare för de elva länderna i Östersjöregionen, EU-kommissionen, Interpol och Europol, och bildades vid Östersjötoppmötet i Visby 1996. Ordförandeskapet innehas för närvarande av Finland, men med anledning av att det är tio år sedan verksamheten inleddes hålls detta möte i Visby. - Under de tio år som gått sedan toppmötet i Visby har vi sett ett operativt samarbete mellan länderna runt Östersjön utvecklas för att bekämpa en brottslighet som drabbar oss alla. Vi har anledning att glädjas åt denna utveckling och samtidigt se hur vi kan förbättra samarbetet ytterligare, säger statssekreterare Dan Eliasson som är statsministerns personlige representant i aktionsgruppen. Mötet i Visby samlar stats- och regeringschefernas personliga representanter, samt företrädare för brottsbekämpande myndigheter i länderna. - Det är ett viktigt möte i en viktig process, ytterligare ett verktyg i den ambition som justitieministern nyligen presenterade beträffande kampen mot den systemhotande brottsligheten, säger Dan Eliasson. Kontakt: Sandra Hultgren Tf. Pressekreterare 08-405 18 11 070-555 56 93 Alexandra Hleb Kanslisekreterare 08-405 46 39 070-663 66 09 Erik Wennerström Ämnesråd 08-405 47 61 070-542 43 57 Henrik Sjölinder Kansliråd 08-405 43 59 070-332 07 32 Staffan Kvarnström Kustbevaknings direktör 070-873 09 13

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor