Pressmeddelande -

Tobias Billström besöker Indien

Den 3 - 6 november besöker migrationsminister Tobias Billström Indien. Syftet är att presentera Sveriges nya regler för arbetskraftsinvandring för den indiska regeringen, näringslivsorganisationer och svenska och indiska företag i Indien. Dessutom kommer Tobias Billström att ta del av hur de nya reglerna kommer att påverka arbetet med viseringar och tillståndsansökningar på den svenska ambassaden.

- Arbetskraftsinvandring är en central framtidsfråga för Sverige. Med en allt äldre befolkning måste både företag och offentlig sektor kunna rekrytera den arbetskraft de behöver. Inte minst när vi nu ser en nedgång i ekonomin är det viktigt att rusta Sverige för framtiden. Det gör vi med de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som regeringen och miljöpartiet föreslagit, säger migrationsminister Tobias Billström.

Med i delegationen finns Ulf Bengtsson, ordförande för Ingenjörsförbundet, Annica Magnusson, chef för Migrationsverkets enhet för prövning av arbetstillstånd, Hans-Olov Olsson, vice ordförande i Svenskt Näringsliv samt Christer Wallberg, VD för IT-företaget Tacton.


Program för besöket:
3 - 4 november, New Delhi. Möten med företrädare för såväl regeringen som oppositionen samt indiska näringslivsorganisationer och företag.

5 november, Pune. Möten med Svenska Handelskammaren i Indien samt företrädare för svenska företag med verksamhet i Indien.

6 november, Mumbai. Företagsbesök och möten.


Fakta:
Propositionen om nya regler för arbetskraftsinvandring debatteras och beslutas i riksdagen den 12 november. Reglerna föreslås träda ikraft den 15 december 2008. Läs mer om förslaget under relaterat.


Kontakt:
Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om arbetskraftsinvandring på regeringen.se (http://www.regeringen.se/sb/d/9685/a/90346)

Ämnen

  • Regering