Pressmeddelande -

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (Ju 2004:04)

Inbjudan till presskonferens om strukturell diskriminering inom det politiska systemet Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering presenterar rapporterna "Diskrimineringens retorik" och "Partierna nominerar". I morgon, torsdagen den 11 maj, presenterar utredaren Masoud Kamali och rapporternas författare Kristina Boréus och Maritta Soininen utredningens åttonde och nionde rapporter "Diskrimineringens retorik. En studie av svenska valrörelser 1988-2002" (SOU 2006:52) samt "Partierna nominerar. Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation" (SOU 2006:53). Presslegitimation erfordras. Välkomna! Fakta Utredningen har i uppdrag att identifiera och analysera mekanismer bakom strukturell diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, samt dess konsekvenser för makt och inflytande i det svenska samhället. I uppdraget ligger också att föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering. Tid och plats: Dag: Torsdag 11 maj Tid: Kl. 10.00 Plats: Pressrummet, Rosenbad 4, Stockholm Kontakt: Masoud Kamali Särskild utredare 08- 405 13 86 0704-25 09 43 Adrián Groglopo Utredningssekreterare 08- 405 11 43 0733-91 98 85

Ämnen

  • Politik