Pressmeddelande -

Ytterligare åtgärder för att öka kontrollen över vapen

Genom ett regeringsbeslut i dag kommer tullen från och med den 1 juli 2006 att bli skyldig att informera polisen om skjutvapen som förs in i eller ut ur Sverige. I syfte att bland annat ge polisen bättre kontroll över vilka vapen som finns i landet har regeringen i dag beslutat att Tullverket ska vara skyldigt att lämna uppgifter till polisen om vilka vapen som passerar Sveriges gränser. Uppgiftsskyldigheten ger också bättre förutsättningar för att förbättra det internationella brottsbekämpande samarbetet. I linje med vad som sedan länge gäller för innehav av jaktvapen införs nu också en så kallad vapengarderob även för målskjutningsvapen, det vill säga pistoler och gevär. Den som söker tillstånd att få ha fler än tio enhandsvapen för målskjutning eller fler än åtta andra vapen för målskjutning måste visa att han eller hon har ett mycket kvalificerat behov av ytterligare vapen. En ändring görs också i krigsmaterielförordningen för att klargöra att tillstånd till handel med skjutvapen regleras i vapenlagen. Därigenom blir det inte längre möjligt för den som inte har bedömts lämplig att få tillstånd till handel med skjutvapen enligt vapenlagen att kringgå lagstiftningen genom att få tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel enligt krigsmateriellagstiftningen. - Det här är ytterligare ett viktigt steg för att förbättra samordningen mellan olika myndigheter för att bättre kunna bekämpa den grova brottsligheten. Allt som leder till att färre vapen hamnar på den illegala marknaden är av stort värde, säger justitieminister Thomas Bodström. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2006. Kontakt: Sandra Hultgren Stenström Tf. Pressekreterare 08-405 18 11 070-555 56 93 Irja Hed Rättsakkunnig 08-405 21 31

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor