Pressmeddelande -

Pressinbjudan - Världens bästa väska

I samband med en Bombträff hälsas pressen välkommen till Rödeby bibliotek för mer information och en väsktitt tisdagen den 13 februari kl 11.00. Bomber och bokpuffar Vi vill ge alla förskolebarn i Karlskrona kommun - oavsett familjesituation, etnisk tillhörighet, kön, bostadsort, psykisk eller fysisk förmåga - många positiva möten med barnboken och därmed få en möjlighet till en god språklig grund och delaktighet i ett gemensamt kulturarv. Vackra ord men . Hur lyckas man med det? Jo, vi bibliotekarier, specialpedagoger och bomber (bokombud i förskolan) samlas i ett gemensamt projekt, Världens bästa väska. Förra året sökte Karlskrona kommuns kulturförvaltning i samråd med Barn- och ungdomsförvaltningen bidrag från Statens Kulturråd. Ansökan gällde ett läsfrämjande projekt och som en av 24 kommuner i landet tilldelades vi medel. Vi är redan i full gång ute i våra kommundelar. Entusiasmen är smittande! I samband med en Bombträff hälsas Pressen välkommen till Rödeby bibliotek för mer information och en väsktitt. Plats: Rödeby bibliotek Tid: tisdag 13 februari kl 11.00 För mer information: Birgitta Waldebrink-Olsson, Stadsbibliotekets barnavdelning tfn 0455-30 34 72 Eller Eva Wernersson, biträdande bibliotekschef tfn 0455- 30 35 05

Ämnen

  • Litteratur

Regioner

  • Karlskrona

Relaterade event