Gå direkt till innehåll
Nya regler för laddning av elfordon – inventering under sommaren

Pressmeddelande -

Nya regler för laddning av elfordon – inventering under sommaren

Laddning av elfordon är sedan 2020 ett egenskapskrav i plan- och bygglagen. Från den 1 januari 2025 införs ett retroaktivt krav på laddningsmöjligheter vid fastigheter. Stadsbyggnadsförvaltningen inventerar under sommaren vilka fastigheter som berörs.

Inventeringen genomförs av en praktikant och syftet är att få en överblick över vilka fastigheter som berörs. Detta för att kunna stödja fastighetsägare och utföra tillsyn när lagen träder i kraft.

Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen.

Reglerna innebär i huvudsak:  

Att uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för elfordon. 

Ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret. 

Mer information finns på Boverkets webbsida:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/nar-kravs-laddinfrastruktur/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/laddning-av-elfordon/


Mer information:

Anna Lindström, tillsynshandläggare, telefon: 054-545 40 41 27

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kommunen med den glada solen som symbol

I Karlstads kommun bor nu drygt 97 000 invånare. Här finns ett blomstrande näringsliv och ett rikt utbud av upplevelser, natur, kultur och idrott. Karlstads kommun har cirka 8 000 medarbetare som alla arbetar för visionen om ett bättre liv i solstaden.