Pressmeddelande -

ÅRSSTÄMMA KARO BIO

Vid Karo Bio ABs årsstämma onsdagen den 3 maj 2006 beslöts följande. Utdelning Utdelning skall ej utgå för räkenskapsåret 2005. Styrelse Dana M. Fowlkes omval Lars Ingelmark omval Laurent Leksell nyval Ulla Litzén omval Per-Olof Mårtensson omval Leon E. Rosenberg omval Per Olof Wallström omval Jan-Åke Gustafsson suppleant, omval Årsstämman valde Per-Olof Mårtensson till ordförande för styrelsen. Valberedning Stämman beslutade att de fyra största aktieägarna per 31 augusti 2006, som inte är representerade i styrelsen, skall utse var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande skall vara ledamöter av valberedningen avseende årsstämman 2007. Representanterna skall utses och offentliggöras senast i samband med bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2006. Ändring av bolagsordningen Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen i syfte att dels anpassa bolagsordningen till den nya aktiebolagslagen, dels göra vissa redaktionella ändringar. Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 116 119 193 kronor till 38 706 398 kronor för omedelbar täckning av förlusten enligt den fastställda balansräkningen. Minskningen sker utan indragning av aktier, varigenom aktiens kvotvärde minskas från 2 kronor till 0,50 kronor. KARO BIO AB För ytterligare information, kontakta Per Olof Wallström, verkställande direktör Telefon: 070-942 95 20 Bertil Jungmar, Chief Financial Officer Telefon: 08-608 60 52. Fakta om Karo Bio Karo Bio är ett innovativt företag inom området läkemedelsupptäckt och läkemedels¬utveckling som specialiserat sig på nukleära receptorer för utveckling av nya läkemedel med fokus på metabola sjukdomar. Sedan 1998 är Karo Bio noterat på Stockholmsbörsen (KARO). Företaget har utvecklats från att vara ett företag inriktat på de tidigare stadierna i läkemedelsframtagning genom att skaffa prekliniska resurser och kompetens för utveckling av läkemedel för behandling av metabola sjukdomar. Karo Bio har en stark projektportfölj som framför allt är inriktad på sjukdomar som diabetes, fetma, åderförkalkning och höga blodfetter. Karo Bio har dessutom två strategiska samarbeten med internationella läkemedelsbolag för utveckling av innovativa behandlingsmetoder för folksjukdomar. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans