Pressmeddelande -

Axel Hirschs pris 2004 till Anders Zetterberg

Karolinska Institutet har beslutat att tilldela MD Axel Hirschs pris för år 2004 till professor Anders Zetterberg. Priset ”skall utdelas som belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde”. I år aktualiseras ämnesområdet patologi. Anders Zetterberg är professor vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet. Hans arbete har förutsättningar att leda till utveckling av nya och mer relevanta diagnostiska metoder inom den kliniska tumörpatologin. Anders Zetterbergs forskning rör sambandet mellan defekt cellcykelkontroll och uppkomsten av kromosomal instabilitet i tumörceller. Han har i en serie goda arbeten, publicerade i högt rankade tidskrifter, studerat sambandet mellan defekter i ”checkpoints” i cellcykelns G1-fas och felaktig DNA-replikation, med uppkomsten av kromosomala rearrangemang som följd. Nyligen har Anders Zetterberg också påvisat att i högmaligna tumörer nedregleras inte cyklin E under S-fas som i normala celler och celler från lågmaligna tumörer. Forskningsområdet är av grundläggande betydelse för förståelsen av mekanismer för uppkomst av tumörsjukdomar och bedömning av deras prognos och behandling. Prissumman på 65 000 kr tillsammans med diplom kommer att delas ut vid Karolinska Institutets årliga installationsceremoni i Berwaldhallen fredagen den 4 november 2004. För ytterligare information kontakta: Dekanus Jan Carlstedt-Duke, ordförande i Styrelsen för forskning, tel 08-524 864 70. Professor Anders Zetterberg, tel 08-517 752 50 eller mail: anders.zetterberg@onkpat.ki.se Ulla Bredberg-Rådén Informationsavdelningen

Ämnen

  • Vetenskap, teknik