Pressmeddelande -

Fler knäoperationer kan klaras med enbart lokalbedövning

Titthålsoperation (artroskopi) av knäleden är det vanligaste ortopediska ingreppet inom dagkirurgin. Trots detta finns det inga enkla riktlinjer för vilken typ av smärtbehandling som är lämpligast under och efter ingreppet. Det vanligaste är att patienten är nedsövd eller ryggbedövad under operationen. Enligt en ny avhandling från Karolinska Institutet går det i många fall minst lika bra med lokalbedövning. Alla bedövningsmetoder har sina risker och problem. Nedsövning med narkos innebär alltid en fysisk påfrestning som kan leda till olika reaktioner hos olika människor. I mycket sällsynta fall händer det till och med att patienten avlider som en följd av narkosen. Ryggbedövning är ett alternativ som har den stora nackdelen att många patienter är motvilliga till metoden. Tanken på att bli tillfälligt förlamad upplevs av många som alltför skrämmande. Vid titthålsoperationer är det också möjligt att lokalbedöva knäleden och låta patienten vara vaken under ingreppet. Ändå erbjuder de flesta sjukhus inte lokalbedövning som ett standardalternativ. Många läkare anser att metoden är för smärtsam för patienten och för komplicerad för kirurgen. Forskaren Eva Jacobson har i sin avhandling jämfört lokalbedövning med andra typer av bedövningar vid knäartroskopi, både ur patientens och ur kirurgens synvinkel. Hon har också jämfört olika metoder för smärtbehandling efter operationen, samt det kirurgiska resultatet beroende på vilken bedövning och smärtlindring som användes. Avhandlingen visar att nittio procent av patienterna som opererades med lokalbedövning var nöjda med bedövningen, trots att fler av dessa patienter upplevde smärta under operationen än de som opererades under narkos eller ryggbedövning. Efter operationen gav ytterligare en injektion av långverkande lokalbedövningsmedel god smärtlindring under de första tjugofyra timmarna, då smärtan är som starkast. Därefter gav receptfria anti-inflammatoriska värktabletter i regel tillräcklig effekt. Idag lämnar många patienter kliniken med recept på mycket starka smärtstillande medel, något som alltså i många fall är onödigt. Valet av bedövningsmetod hade ingen betydelse för det slutgiltiga kirurgiska resultatet. Både patienterna och kirurgerna var på det stora hela nöjda med lokalbedövningen, det finns däremot inga fördelar som talar för ryggbedövning. Eva Jacobson drar i sin avhandling slutsatsen att titthålsoperationer av knäleden i de flesta fall kan genomföras både under lokalbedövning och i narkos, dock måste alltid patientens egen önskan om bedövningsform beaktas. Avhandling: “Pain management in outpatient knee arthroscopy” av Eva Jacobson vid Institutionen för molekylärmedicin och kirurgi, Sektionen för ortopedi och idrottsmedicin. Ladda ner: http://diss.kib.ki.se/2006/91-7140-642-5/ För mer information kontakta: Eva Jacobson, tfn 0709-45 66 62, e-post eva.jacobson@chello.se Pressekreterare Katarina Sternudd, tfn 08-524 838 95, 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm