Pressmeddelande -

Forskare och doktorand klandras

Karolinska Institutet har idag mottagit utlåtande från Vetenskapsrådet (VR) med anledning av de fall av misstänkta avvikelser från god vetenskaplig sed som anmäldes i mars 2004. VRs granskning av en senior forskare och en av hans doktorander, som gjorts på uppdrag av Karolinska Institutet, kan sammanfattas enligt nedan: Såväl forskaren som doktoranden klandras för avvikelser från god vetenskaplig sed. Bristande dokumentation har enligt VR gjort det omöjligt att kontrollera om, hur, när och av vem försök har utförts. Vidare framförs kritik för hur den vetenskapliga publiceringen har hanterats och hur texter återanvänts vid det berörda laboratoriet. När det gäller forskaren konstaterar VR att det saknas belägg för att viss forskning över huvud taget har utförts, vare sig på Karolinska Institutet eller någon annanstans. Däremot överensstämmer resultaten som redovisas med andra ej refererade publikationer. Med andra ord har det förekommit en omfattande textplagiering. Det system som Karolinska Institutet upprättat för att kontrollera och säkerställa kvaliteten i den experimentella verksamheten har satts ur spel. Betygsnämndens uppgift att kontrollera uppgifter och underlag som lämnas in vid ansökan om disputation har inte heller skötts tillfredsställande. - Bedömningen från Vetenskapsrådets expertgrupp bekräftar de farhågor vi haft om allvaret i det aktuella ärendet. Karolinska Institutet arbetar kontinuerligt för att förbättra de rutiner vi har för att säkerställa kvalitet i forskning. Denna granskning är ett led i det arbetet, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskning. - Forskarutbildning är en väl reglerad process, men kräver samtidigt stor ansvarskänsla hos såväl handledare som doktorand. I detta fall har båda brustit, säger Elias Arnér, dekanus för forskarutbildning. Forskaren och doktoranden är inte längre verksamma vid Karolinska Institutet. Rektor Harriet Wallberg-Henriksson ska nu gå igenom VRs granskning i detalj och besluta om ytterligare åtgärder är aktuella, bland annat när det gäller de berörda personerna. För mer information kontakta: Jan Carlstedt-Duke, dekanus styrelsen för forskning, tfn, 08-52486470, e-post jan.carlstedt-duke@ki.se Elias Arnér, dekanus styrelsen för forskarutbildning, tfn 08-52486983, e-post elias.arner@ki.se Pressekreterare Katarina Sternudd , tfn 08-524 838 95, 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor