IVF-teknikens fader föreläser om framtiden

Tid 11 Maj 2006 00:00 – 00:00

Plats Karolinska i Huddinge.

Utvecklingen inom assisterad befruktning har de senaste decennierna varit mycket framgångsrik. Nestorn bland världens fertilitetsforskare, professor Robert G. Edwards föreläser den 11 maj på Karolinska i Huddinge. Robert G. Edwards, idag professor emeritus vid Cambridge University i England, utförde 1978 världens första in vitro fertilisering (IVF), populärt kallat provrörsbefruktning. I samband med att professor Edwards i veckan blir medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet, ger han en gästföreläsning under rubriken ”IVF, stamceller och embryonal genetik – idag och imorgon”. Man räknar med att det från slutet av 1970-talet har fötts över 2 miljoner barn i världen med hjälp av IVF. På Karolinska genomförs 1200 behandlingar per år. Idag finns en hel uppsättning olika metoder, insemination, spermadonation, hormonbehandling, provrörsbefruktning, äggdonation och mikroinjektion. Karolinska Institutet och Kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset anordnar efter gästföreläsningen ett ”barnkalas” med förfriskningar, musik och sagoläsning av skådespelerskan Eva Röse för att fira professor Edwards. Ytterligare information: Outi Hovatta, professor, 585 838 58, 00358-505113589 Ulla Sörensen, pressekreterare, 585 80681, 070-484 0055

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll