Pressmeddelande -

Bröstcancerstudie ska ge mer individuell behandling

På Karolinska Universitetssjukhuset inleds nu en internationell klinisk undersökning med syfte att skapa en mer individualiserad behandling av kvinnor med bröstcancer. Kvinnor som genomgår bröstcancerkirurgi ställs efter operationen på olika mediciner syftande till att förhindra återfall och förbättra överlevnaden. Man har visat att olika hormonellt verkande mediciner kan stoppa spridning av dottersvulster efter operation. Den rekommenderade standarddosen har dock inte sällan visat sig vara otillfredsställande. Den nystartade studien ska undersöka om substanserna epirubicin, cyklofosfamid och docetaxel kan ges i en mer individualiserad doseringsstrategi, så att behandlingen av varje enskild patient kan effektiviseras. Förutom Sverige deltar även Österrike i undersökningen. Sannolikt tillkommer ytterligare länder. Sammanlagt ska minst 900 kvinnor ingå. Ett dussintal svenska sjukhus är engagerade i studien som ska vara genomförd om tre år. De kvinnor, 65 år eller yngre, som erbjuds delta i studien kommer att undergå en 15 veckor lång behandling av antingen 8 kurer varannan vecka eller 6 kurer var tredje vecka. Behandlingen ska starta med standarddos och därefter regleras på basis av tolerans. Undersökningen, som utgår från Svenska Bröstcancer Gruppen och bär namnet SBG 2004-1/ABCSG 25, leds av Jonas Bergh vid onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Pressmeddelande 26 februari 2007 För ytterligare information: Jonas Bergh, överläkare, professor 070 – 484 85 02 Klas Östman, presschef, 070 -450 77 97

Ämnen

  • Medicinsk forskning

Regioner

  • Huddinge