Pressmeddelande -

Dubbla cochleaimplantat stor förbättring för döva barn

Sektionen för cochleaimplantat vid öron- näs- och halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset bedriver flera studier av vilken effekt dubbla cochleaimplantat har på döva barn. De kliniska erfarenheterna kan dock redovisas redan nu och de är entydiga: dubbla cochleaimplantat, det vill säga implantat i båda öronen, ger en stor förbättring jämfört med implantat bara i det ena örat. En pågående föräldraenkät ger ytterligare belägg för nyttan av dubbla implantat. De svar som hittills har inkommit redovisar genomgående en mycket positiv inställning till de dubbla implantaten. Det gäller bland annat barnens förmåga att kunna föra samtal i miljöer som innehåller mycket bakgrundsljud, exempelvis vid matbordet och i bilen. Även barnens förmåga att avgöra från vilken riktning ett ljud kommer har förbättrats avsevärt. Den kliniska erfarenheten tyder också på att effekterna blir snabbare märkbara ju yngre barnen är när implantaten opereras in. Det understryker i sin tur betydelsen av att allmän hörselscreening för spädbarn nyligen har införts inom Stockholms läns landsting. Sverige har troligtvis den procentuellt största andelen barn med dubbla cochleaimplantat i världen. Majoriteten av implantatoperationerna på barn genomförs vid Karolinska Universitetssjukhuset. Chefen för sektionen för cochleaimplantat kommer att redovisa sjukhusets erfarenheter vid ett Nobelsymposium på Karolinska Institutet i dag.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm