Pressmeddelande -

Händelseriket satsar på läkande utemiljö

Utemiljön är en outnyttjad resurs inom barnsjukvården. Nu invigs Händelseriket, en nyskapande upplevelse- och rehabiliteringspark. Här finns flera uterum och ett grönområde med sagostig i ett skogsparti vid Barnens Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Miljön är skapad för att ge barn som tillbringar kortare eller längre perioder på sjukhuset en spännande och lekfull vårdmiljö som stimulerar alla sinnen. Syftet är att genom närhet till naturen och utomhuslekar i en fantasifull miljö stimulera det friska i barnen och öka deras livskvalitet och livsglädje. Händelseriket är skapat i samarbete med bland annat sjukgymnaster för att ta tillvara utomhusmiljöns läkande egenskaper i barns rehabilitering. Konstnären Ann-Charlotte Fornhed har utformat den överraskande och spännande skulptur-sagostigen. Ornitologer, geologer m.fl. har hjälpt till att skapa naturstigen. Händelseriket invigs av sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt torsdag den 7 juni kl 13:30 Plats: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, utanför B4-entrén. Gå via huvudentrén, följ Barngatan till dess slut, entré plan 4. Invigningstal, stort ballongsläpp och underhållning av sjukhusclowner samt guidad visning. Ytterligare information: Anders Nordkvist projektledare, 070-484 52 05 Ulla Sörensen pressekreterare, 070 484 0055 Händelseriket är skapat genom ett samarbete mellan och insatser av Barndivisionen Karolinska Universitetssjukhuset, BTH Bygg AB, Insamlingsstiftelsen Barnens Sjukhus – Huddinge, Kulturförvaltningen SLL, Locum AB, Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna, Tema Landskapsarkitekter.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Huddinge