Pressmeddelande -

Karolinskas journalsystem får IT-pris

Karolinska Universitetssjukhusets journalsystem TakeCare har utsetts till vinnare av Användarnas IT-pris. Priset delas ut av organisationen UsersAward. I prismotiveringen heter det att ”Tillämpningen av TakeCare på Universitetssjukhusen i Stockholms län och vårdenheter i länet samt Gotlands län fyller väl de krav som UsersAward ställer på ett väl utformat användarstöd. Med TakeCare som hjälp underlättas vårdpersonalens arbete och samverkan i hela vårdkedjan så att säkerheten och effektiviteten ökar och att vårdtagarna får bättre service.” Med TakeCare-systemet kan personalen följa varje patients vårdhistoria inom hela sjukhuset, vilket avsevärt minskar risken för felbehandling till följd av ofullständig information. Att patienter får felaktig behandling på grund av ofullständig bakgrundsinformation ses internationellt som det kanske enskilt största säkerhetsproblemet inom sjukvården. TakeCare har svarat för all journalhantering vid dåvarande Huddinge Universitetssjukhus sedan millennieskiftet och är sedan 2005 infört vid hela Karolinska Universitetssjukhuset. Journalsystemet har utvecklats ur ett strikt användarperspektiv, i en kontinuerlig dialog mellan användare, systemförvaltare och leverantör. I dag finns systemet på mer än 700 vårdenheter inom Karolinska Universitetssjukhuset och innehåller mer än 1,3 miljoner patientjournaler. Också Visby lasarett, Norrtälje sjukhus, Stockholms sjukhem, ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) Långbro Park och 27 vårdcentraler hör till de enheter som helt eller delvis är uppkopplade mot TakeCare. Samtliga akutmottagningar i Stockholms län kan dessutom gå in och ta del av informationen i systemet. UsersAward är en rörelse för användarvänlighet inom IT. I Sverige är LO och TCO rörelsens huvudmän, med blanda andra KTH, Uppsala Universitet, Högskolan i Gävle och innovationsstiftelsen Vinnova som partners. Pressmeddelande 9 maj 2006 För mer information: Kemal Olin, leg. läkare GastroCentrum, metodspecialist vårdstödjande, 073-699 44 79 Gunnar Öhlen, verksamhetschef akutkliniken i Huddinge, 070-484 00 95 Bo Wikström, avdelningschef, systemägare, 070-243 10 50 Klas Östman, presschef, 070-450 77 97

Ämnen

  • Undersökningar, rapporter