Pressmeddelande -

Kinesiska läkare utbildas i klumpfotsbehandlig

Karolinska Universitetssjukhuset ska i samverkan med Familjeföreningen för internationell adoption hjälpa till att sprida kunskap om bättre klumpfotsbehandling i Kina. Klumpfot är en medfödd åkomma som drabbar ett barn på tusen över hela världen. På Astrid Lindgrens Barnsjukhus behandlas barn med klumpfot sedan flera år enligt Ponseti-metoden. Namnet kommer av den amerikanske kirurgen Ignacio Ponseti som beskrev den redan 1966. Behandlingen har sedan slutet av 90-talet vunnit mark eftersom den är skonsam och ger mycket bra behandlingsresultat. Endast ett litet kirurgiskt ingrepp krävs, jämfört med tidigare då det krävdes flera timmar på operationsbordet. Hos det nyfödda barnet gipsas foten i omgångar och rätas sakta upp under ett år. En stödskena ser till att foten stannar kvar i rätt läge. Ingen avancerad medicinsk utrustning behövs, vilket gör behandlingen förhållandevis enkel och billig. Nu går Ponseti-metoden på export till Kina. Fredagen den 12 maj undertecknas en avsiktsförklaring mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, och China Center of Adoption Affairs. Kinesiska barnortopeder får därigenom utbildning i Ponseti-metoden vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Dr Lars Rehnberg leder undervisningen. Han har flera gånger besökt Kina som föreläsare och rådgivare. - Projektet är i första hand inriktat på att hjälpa barnhemsbarn, som annars kan ha svårt att få adekvat behandling, säger Lars Rehnberg.

Ämnen

  • Utbildning