Pressmeddelande -

Ny metod lär barn med cochleaimplantat att lyssna och tala

Många döva barn som opererats med cochleaimplantat kan genom målinriktad talspråksstimulans utveckla talspråk. En metod för stöd och utbildning av barnens föräldrar har nyligen introducerats i Sverige. Pia Rasmussen, logoped på sektionen för cochleaimplantat, öron-, näs- och halskliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har tillsammans med två kollegor börjat tillämpa en kanadensisk arbetsmodell som kallas Auditory Verbal Therapy (AVT). Pia specialbelönas nu med 10 000 kronor av Karolinska för sitt arbete. Inom AVT fokuserar man på att barnet med cochleaimplantat lär sig förstå och använda talspråk genom att lyssna och använda sin hörsel optimalt. Terapins grundbult är att utbilda barnens föräldrar. Terapeuten träffar barnet med en förälder i regel en timme/vecka under en längre period. Barnets utveckling följs av terapeuten som ger föräldrarna fortlöpande tips, förslag och rekommendationer för stimulans på en för barnet lagom utmanande nivå. Föräldrarna följer upp arbetet med att hjälpa sitt barn att utveckla användandet av hörseln och talspråket i vardagliga situationer. - Pia Rasmussen har gjort ett fantastiskt arbete och hon har hjälpt oss att få vår dotter Amanda 3,5 år att höra samt att tala, säger Roger Holst, pappa till Amanda. Vår dotter har lärt sig tala! Det är Roger Holst som nominerat Pia Rasmussen till Karolinadagens specialpris. -Att som patient bli bemött med engagemang, kunskap och medmänsklighet är det finaste man kan få från vårdpersonalen, säger Roger. Priset utdelas i samband med sjukhusets årliga ”Karolinadag” fredagen den 19 maj i Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Solna. Pressmeddelande 19 maj 2006 Ytterligare information: Eva Karltorp, överläkare, enhetschef 585 87995, 073-682 2963 Pia Rasmussen, logoped, 585 82227, 070-999 2909 Ulla Sörensen, pressekreterare, 070-484 0055

Ämnen

  • Politik