Pressmeddelande -

Satsning på läkande utemiljö

Utemiljön är en outnyttjad resurs inom barnsjukvården. Nu byggs ett unikt Händelserike i skogsbacken vid Barnens Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Det blir en plats där man kan ta tillvara utomhusmiljöns läkande egenskaper i barns rehabilitering. Barn och ungdomar med svåra kroniska sjukdomar kan ibland behöva tillbringa flera månader på sjukhus. Det finns forskning som visar att regelbunden kontakt med naturen är bra för människans psykiska, sociala och fysiska utveckling och hälsa. Händelseriket ska bestå av fantasifulla rum med gömslen, sago- och naturstig, lekytor, berså, samt hinderbana för att stimulera gångträning och rörelse. Sjukgymnaster och lekterapeuter deltar i planeringen. I ett av naturrummen kommer det även att finnas odlingar. Alla sinnen ska stimuleras. Tillgängligheten är viktig och man nyttjar gummiasfalt, plattor och trägolv och bygger olika vilplan för att alla ska kunna ta sig fram även med rullstol, droppställningar och barnvagn. Händelseriket kommer att vara tillgängligt för barn, ungdomar och anhöriga som vistas på och i nära anslutning till Barnens Sjukhus, hela Huddinge sjukhusområde samt familjehotellet Ronald McDonald Hus. Måndagen den 15 maj kl 14 tar höjdhopperskan Kajsa Bergqvist det första spadtaget för Barnens Händelserike i Huddinge. Kajsa Bergqvist är ambassadör för Stiftelsen Min Stora Dag. Locum har fått i uppdrag av Karolinska Universitetssjukhuset att projektleda byggandet av Händelseriket som blir klart i september. Kostnaden för projektet uppgår till 4 miljoner kronor. Barnens Sjukhus i Huddinge tillhör Barndivisionen på Karolinska Universitetssjukhuset där även Astrid Lindgrens Barnsjukhus ingår. Pressmeddelande 15 maj 2006 Ytterligare information: Anders Nordkvist, projektledare, 08-585 816 12, 070-484 52 05 Peter Graf, divisionschef Barndivisionen, 517 74980, 070-484 8222 Ulla Sörensen, pressekreterare, 070-484 0055

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm